Follow on FaceBook

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Video điều tra: Thủ đoạn lạ trong phòng thi Đại học Toàn cầu Bắc Hà

Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất đơn vị thi còn lớn hơn. Tin tức ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có phổ quát dấu hiệu bất thường...

Video khảo sát: Mánh lới lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Theo Nhóm PV

Lao động


Tham khảo thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét