Follow on FaceBook

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Uỷ ban Chứng khoán lần đầu lên tiếng nguyên tắc quản trị công ty - VnExpress Kinh Doanh

Bộ nguyên lý đầu tiên của thị trường chứng khoán vietnam dồn vào một chỗ làm rõ chức năng của hội đồng quản trị, sáng tỏ lên tiếng thông tin...

Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (SSC) vừa thông báo Bộ nguyên lý quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất lần trước tiên bỏ ra cho các công ti dân chúng vn. Tài liệu gồm 10 nguyên lý với các khuyến nghị cụ thể nhằm khắc phục các nhân tố thực thi quản trị công ti. 6 nguyên tắc trong số này dồn vào một chỗ tham gia tác dụng hoạt động của hội đồng quản trị. Phần còn lại là các ngành thông báo thông tin, không gian kiểm soát, quyền của cũ rích đông và quan hệ với các bên có lợi quyền can dự.

Tài liệu xây dựng thương hiệu trên cơ sở hợp tác với Doanh nghiệp nguồn vốn quốc tế, Cục Kinh tế liên bang Thuỵ Sỹ và Ngân hàng Trái đất. SSC là tổ chức ban hành, còn Sở Thương lượng chứng khoán TP HCM và Hà Nội đóng vai trò xúc tiến và theo dõi các tổ chức niêm yết tự nguyện vận dụng bộ nguyên tắc.

Bộ nguyên lý được kỳ vọng mang tính động viên và giải thích để ngoài việc tuân thủ tối thiểu qui định pháp luật, công ty có thể hướng đến các chuẩn mực quốc tế nhằm canh tân bộ máy quản trị, tăng uy tín và kỹ năng huy động vốn.

"Bộ nguyên tắc trước tiên sẽ nâng cao chất lượng tổ chức niêm yết, góp phần nâng hạng thị trường và tăng thêm niềm tin của nhà đầu tư với chứng khoán vn", ông Trằn Văn Dũng – Chủ toạ SSC cho hay.

Phương Đông


Xem tại: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét