Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng bốn tuần đối với lính xuất ngũ, giải ngũ

Theo Thông tư 106/2019/TT-BQP, đối tượng vận dụng gồm: Bộ đội đã phục viên, phục viên đang hưởng cơ chế trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành cách thức đối với lính nhập cuộc loạn lạc chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công việc trong Quân đội đã phục viên, phục viên về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.;

Bộ đội, người khiến công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã giải ngũ, xuất ngũ, nghỉ việc đang hưởng cơ chế trợ cấp hàng tháng theo qui định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng nhập cuộc chiến tranh bảo vệ Giang sơn, làm cho nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã giải ngũ, phục viên, mất việc.

Bí quyết tính và mức điều chỉnh

Thông tư nêu rõ, nhân tố chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng 04 tuần của tháng 6 năm 2019 đối với đối tượng nêu trên, theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được lợi từ ngày 01/7/2019

=

Mức trợ cấp hàng tháng thừa hưởng tại thời gian bốn tuần 6/2019

x

1,0719

Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định trên sau khi đã được điều chỉnh ngày càng tăng, chi tiết như sau:

Trong khoảng đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.891.000 đồng/04 tuần;

Từ đủ 16 năm tới dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.977.000 đồng/tháng;

Trong khoảng đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.064.000 đồng/tháng;

Trong khoảng đủ 18 năm tới dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.150.000 đồng/bốn tuần;

Trong khoảng đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.235.000 đồng/04 tuần.

Thông tư này có hiệu lực chấp hành kể từ ngày 08/9/2019.

Mức trợ cấp hàng tháng chỉ dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2019.

Theo LP

Chinhphu.vietnam


Xem tại: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét