Follow on FaceBook

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Phổ quát thông tin bất thần tại 4 siêu công trình linh tính mang tầm nhân loại của tỷ phú Xuân Trường

Bộ trưởng Tài nguyên và Không gian È Hồng Hà vừa ký văn phiên bản giải đáp chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về căn cứ giao hàng nghìn ha đất xây dựng chùa Bái Đính (tỉnh giấc Ninh Bình), chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc (thức giấc Thái Nguyên), Khu ngao du văn hóa tâm linh đảo Cái Tráp (thành phố Hải Phòng)... Được biết, cả 4 dự án này đều do doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường của tỷ phú Xuân Trường khiến cho nhà đầu tư.

Giao đất xây đắp chùa Bái Đính không rõ mục đích

Nhiều thông tin bất ngờ tại 4 siêu dự án tâm linh mang tầm thế giới của tỷ phú Xuân Trường - Ảnh 1.

Đối với Chùa Bái Đính, Bộ trưởng È Hồng Hà cho biết chùa Bái Đính mới được xây dựng bên cạnh khu vực chùa cũ rích Bái Đính cũ trên núi Bái Đính, phường Gia Sinh, thị xã Gia Viễn, thức giấc Ninh Bình, Khu núi chùa Bái Đính có diện tích diện tích 1.005 ha, nằm trong quy hoạch toàn thể Khu ngao du Tràng An. 

Chùa Bái Đính mới đã được biểu lộ trong quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất tỉnh Ninh Bình tới năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được tiếp tục biểu thị trong quy hoạch dùng đất tới năm 2020 (phê duyệt năm 2014) và trong vấn đề chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 của các ngành thức giấc, huyện (được phê ưng chuẩn trong năm 2017).

Về giao đất, cho thuê đất, từ năm 2006 đến năm 2012, Ủy ban nhân tỉnh giấc Ninh Bình đã ban hành 9 quyết định thu hồi diện tích 518,3 ha đất bao gồm: đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân là 184,9 ha; đất do BQL rừng phòng hộ thị xã Gia Viễn là 67,6 ha; đất do Ủy ban quần chúng xã điều hành là 178,9 ha; đất hoang, đất xâm canh 36,7 ha. 

Giao đất cho 3 tổ chức gồm: Sở Thương mại - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Sport và Du lịch) 495,3 ha để chấp hành công trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cơ sở vật chất khu núi chùa Bái Đính; Ban điều hành quần thể danh thắng Tràng An 18,6 ha để xây đắp cơ sở vật chất cơ sở khu núi chùa Bái Đính và Ủy ban nhân dân thị xã Gia Viễn 4,3 ha để mở mang khu dân cư hiện hữu. 

"Việc giao đất cho 3 tổ chức như trên để thi hành bồi hoàn, phóng thích mặt bằng và xây dựng cơ sở, xây đắp khu tâm linh là chưa biểu thị rõ đối tượng được giao đất để điều hành hay giao đất để sử dụng; không biểu hiện cơ chế dùng đất (giao có thu tiền hay không thu tiền, hay thuê đất, không xác định thời hạn sử dụng đất); không bộc lộ mục đích dùng từng loại đất theo qui định của Luật đất đai nên chưa đủ cơ ở để xác định quy mô phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, căn cứ để xác định giá đất", Bộ trưởng Khoáng sản và Không gian Trần Hồng Hà khẳng định trong văn bạn dạng.

Giao đất cho công ty xây chùa Tam Chúc, không yêu cầu bàn giao lại cho Nhà nước

Nhiều thông tin bất ngờ tại 4 siêu dự án tâm linh mang tầm thế giới của tỷ phú Xuân Trường - Ảnh 2.

Đối với Chùa Tam Chúc, Bộ trưởng Khoáng sản và Môi trường cho hay chùa Tam Chúc mới được xây dựng bên cạnh chùa cổ lỗ Tam Chúc, thuộc quy hoạch Khu du lịch Nước nhà Tam Chúc tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, thị xã Kim Bảng, tỉnh giấc Hà Nam (diện tích diện tích khoảng 4.000 ha). 

Quy hoạch xây dựng Khu ngao du Giang sơn Tam Chúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt tại Quyết định số 526/QĐ-TTg (quy mô 4.000 ha). Về chủ trương đầu cơ và dự án đầu tư, năm 2008, Ủy ban quần chúng tỉnh giấc Hà Nam chấp nhận cho Doanh nghiệp Xây dựng Xuân trường thi hành công trình đầu cơ xây dựng Khu ngao du Tam Chúc, với quy mô là 2.042.39 ha. -

Về giao đất, cho thuê đất, trong khoảng năm 2006 đến năm 2009, Ủy ban nhân thức giấc Hà Nam đã ban hành 04 Quyết định thu hồi đất và ủy quyền Sở Thương nghiệp - Du lịch (nay là Sở Văn hóa, Sport và Ngao du) để phát triển Khu du lịch Tam Chúc, với tổng diện tích là 815,1 ha. Từ năm 2008 tới năm 2011, Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành 02 Quyết định thu hồi đất đã ủy quyền Sở Thương mại - Du lịch và giao toàn bộ quy mô 815,1 ha nói trên cho Công ty tư nhân xây dựng Xuân Trường để thi hành công trình đầu cơ xây dựng Khu ngao du Tam Chúc theo công trình được duyệt.

Trong đó, tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 cho Doanh nghiệp cá nhân xây dựng Xuân Trường thuê đất với diện tích 509,0 ha; thời hạn 50 năm. Tại Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân xây đắp Xuân Trường với quy mô 306,1 ha, chế độ giao đất để quản lý và đầu cơ xây đắp khu du lịch, nhưng không đòi hỏi phải bàn giao lại cho Nhà nước sau khi xong xuôi xây đắp. 

"Các quyết định giao đất của tỉnh còn chưa rõ ràng về nội dung. Mục đích sử dụng chỉ biểu hiện “đầu cơ xây dựng khu du lịch Tam Chúc” mà không biểu lộ loại đất cụ thể theo qui định tại Điều 13 của Luật đất đai; chưa xác định được mục đích sử dụng đất cụ thể trong từng quyết định (do tại thời điểm giao đất chưa có quy hoạch cụ thể xây đắp) là không thống nhất và thiếu hạ tầng để tính tiền thuê đất (nếu trong khuôn khổ đất cho thuê có cả các công trình tín ngưỡng tín ngưỡng và trong phạm vi đất giao quản lý không thu tiền có cả tòa tháp cho mục đích buôn bán thương mại)", Bộ trưởng Khoáng sản và Môi trường Nai lưng Hồng Hà khẳng định trong văn bạn dạng.

Xuân Trường chưa được giao phần đất phục vụ tại dự án Khu văn hóa linh tính Hồ Núi Cốc

Nhiều thông tin bất ngờ tại 4 siêu dự án tâm linh mang tầm thế giới của tỷ phú Xuân Trường - Ảnh 3.

Đối với Khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc tại thức giấc Thái Nguyên, đây là Dự án đầu cơ xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử quốc gia khác biệt (ATK) Định Hóa có diện tích dùng đất của là 19,9 ha, nằm trong Vùng ngao du quốc gia Hồ Núi Cốc thức giấc Thái Nguyên có diện tích 18.940,77 ha. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y tại Quyết định số 2473/QĐTTg ngày 30/12/2011...

Về chủ trương đầu cơ và công trình đầu cơ đã được Hội đồng quần chúng tỉnh Thái Nguyên ưng chuẩn tại Quyết nghị số 107/NQ-HĐND ngày 24/3/2016. Trên cơ sở đó, ngày 06/7/2016, Ủy ban quần chúng tỉnh ban hành Quyết định số 1674/QĐ-UBND đồng ý chủ trương cho Đơn vị tư nhân xây đắp Xuân Trường thực hiện công trình Khu văn hóa linh tính Hồ Núi Cốc. Hạng mục chính của công trình gồm: Khu tháp; khu tam quan, bến thuyền; khu đền mẫu; bãi đỗ xe. Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 2.956 tỷ đồng. Tài chính đầu cơ là vốn của chủ đầu tư và vốn vận động hợp pháp khác.

Về cơ cấu và cách thức sử dụng đất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết khu văn hóa tâm linh Hồ Núi Cốc có quy mô 19,9 ha. Trong đó quy mô 9,71 ha được quy hoạch là đất hạ tầng tín ngưỡng, tín ngưỡng sau khi Doanh nghiệp đầu cơ xây dựng xong xuôi sẽ bàn giao cho Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương. 

Đối với quy mô 10,19 ha quy hoạch là đất kinh doanh dịch vụ, Doanh nghiệp sẽ phải thuê đất với Nhà nước và thanh toán thuê đất theo quy định tại Vấn đề 56 của Luật đất đai. Tới nay, Ủy ban quần chúng thức giấc chưa giao đất cho công ty, do hiện thời tổ chức đang hoàn thành kiến tạo dự án theo quy hoạch được duyệt y, chưa có giấy má xin thuê đất theo qui định. 

Về xác định giá thuê đất, giá tiền thuê đất của Doanh nghiệp sẽ được Ủy ban quần chúng thức giấc xác định cụ thể tại thời điểm Ủy ban dân chúng tỉnh giấc quyết định cho Đơn vị thuê đất theo luật pháp tại khoản 3 Nhân tố 108 Luật đất đai năm 2013.

Hải Phòng hủy chủ trương chuẩn y Xuân Trường nghiên cứu và lập quy hoạch công trình Khu du lịch văn hóa linh tính đảo Cái Tráp 

Nhiều thông tin bất ngờ tại 4 siêu dự án tâm linh mang tầm thế giới của tỷ phú Xuân Trường - Ảnh 4.

Đối với Khu du lịch văn hóa linh tính đảo Cái Tráp tại thành phố Hải Phòng, Bộ trưởng Khoáng sản và Môi trường È Hồng Hà nêu rõ ngày 30/10/2015, thị trấn Hải Phòng có báo cáo số 288/TB-UBND hài lòng chủ trương và cho phép Tổ chức xây dựng Xuân Trường điều tra quy mô khoảng 500 ha tại khu vực đảo Cái Tráp, quận Cát Hải để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp. Đương nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thi hành, Ủy ban dân chúng thành phố Hải Phòng đang làm cho giấy má để hủy bỏ công bố trên.

Thanh Ngà

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét