Follow on FaceBook

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Những điều cần nhân thức về hệ số điều chỉnh giá đất 2019 | MuaBanNhaDat

UBND TP vừa ban hành Luật pháp về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để xác định giá đất cụ thể vận dụng đối với các trường phù hợp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Nhân tố 172 và khoản 3 Vấn đề 189 của Luật Đất đai.

Theo đó, hộ mái ấm, cá nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo khoản 30 Vấn đề 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo cơ chế giao đất có thu tiền dùng đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của công trình có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND TPHCM ban hành) dưới 30 tỷ đồng;

Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để yếu tố chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê dùng vào mục đích buôn bán thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên;

nhung dieu can biet ve he so dieu chinh gia dat 2019

Có rộng rãi điểm khác biệt về hệ số vấn đề chỉnh giá đất năm 2019

Giá thuê đất thanh toán thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất dùng tham gia mục đích buôn bán thương nghiệp, dịch vụ, BĐS); Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền dùng đất để tính vào giá trị của cải của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị theo khoản 2, khoản 3 Nhân tố 101, khoản 4 Vấn đề 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất được vận dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, huyện và các nhân tố khiến tăng, hạ thấp giá đất.

Pháp luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019, thay thế quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét