Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Nhà máy in tiền Tổ quốc công bố về việc thua lỗ trong 6 bốn tuần đầu năm

Như chúng tôi đã thông tin, báo cáo vốn đầu tư 6 04 tuần đầu năm 2019 của Nhà máy in tiền Quốc gia cho nhân thức, trong 6 tháng đầu năm nay, Nhà máy đạt thu nhập 906 tỷ đồng, dĩ nhiên giá vốn bán hàng choán tới 886 tỷ đẩy lợi nhuận gộp xuống 20 tỷ đồng và dù đã nỗ lực tiết giảm chi phí vốn đầu tư, chi tiêu bán hàng song công ti vẫn bị lỗ tới 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của nhà máy in tiền đạt 2.266 tỷ đồng. Hàng tồn kho của tổ chức đạt 950 tỷ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, khi mà lượng tiền và tương đương tiền đạt 331 tỷ, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2018.

Sau tin tức này, Nhà máy in tiền đã báo cáo giải thích rõ thêm về kết quả kinh doanh.

Thứ nhất, Nhà máy In tiền Quốc gia là công ti TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và lĩnh vực nghề kinh doanh duy nhất bây giờ là in, đúc tiền. Nhà máy là tổ chức công ích, hoạt động không vì chỉ tiêu lãi và Bộ Vốn đầu tư, NHNN không giao mục tiêu lãi đối với Nhà máy.

Nhị là, số lượng, doanh thu và chi tiêu từ hoạt động in đúc tiền tài Nhà máy là hoàn toàn dựa vào tham gia cung cầu tiền mặt trong nền kinh tế, việc điều hành chính sách tiền tệ và theo đúng chiến lược do Thống đốc NHNN giao.

Ba là, là doanh nghiệp đóng gói cung ứng sản phẩm, dịch vụ công, Nhà máy chấp hành chế độ quyết toán giá với Nhà nước. Theo đó, tổng thể các chi tiêu chế biến có can dự được tập thích hợp, trình NHNN và Bộ Tài chính ưng chuẩn quyết toán giá sau khi hoàn thành năm tài chính. Bởi vậy, kết quả cao thấp khác nhau chi thu giữa kỳ chỉ là số liệu tạm thời tính, không biểu lộ hoàn toản tình hình hoạt động của Nhà máy. 

Theo Nhà máy in tiền Giang sơn, thực tiễn, Nhà máy vẫn đang hoạt động ổn định, theo đúng tiêu chí, kế hoạch giao nộp vật phẩm được NHNN giao. Những năm mới đây, Nhà máy luôn kết thúc tốt các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đóng hộp được giao và đều được xếp loại A.

Nhà máy in tiền đất nước là Công ty TNHH một thành viên nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính là in, đúc tiền, đóng hộp vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng quà và các hồ sơ có giá theo chiến lược được giao của Thống đốc Nhà băng Nhà nước. Tới năm 2018, nhà máy có 791 công tích.

Hằng Kim

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét