Follow on FaceBook

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Nam Long Group chốt danh sách cổ hủ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cũ rích tức

Ngày 5/9 tới đây CTCP Đầu cơ Nam Long (mã chứng khoán NLG) sẽ chốt danh sách cũ rích đông phát hành hơn 19,5 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 với tỷ lệ 8,23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 8,23 cổ hủ phiếu mới.

Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 195 tỷ đồng. Nguồn vốn phát triển lấy trong khoảng LNST chưa phân chia căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2018 của công ty.

Kết quả buôn bán, năm 2018 Nam Long đạt 3.480 tỷ đồng thu nhập, vững mạnh 10% so với năm lúc trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 887 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm cùng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 763 tỷ đồng.

Trên BCTC kiểm toán năm 2018 của Nam Long biểu hiện, tổng LNST chưa phân chia lũy kế đến 31/12/2018 là 1.294 tỷ đồng. Dường như tổ chức kinh doanh còn có hơn 10 tỷ đồng trong quỹ đầu tư sản xuất, hơn 2 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ chiếm hữu và 988 tỷ đồng thặng dư vốn cũ rích phần.

Nam Long Group chốt danh sách cổ đông phát hành 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét