Follow on FaceBook

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Kiên Giang muốn Phú Quốc "lên đời", là thị trấn biển đảo đầu tiên của vn

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về buổi khiến cho việc với tỉnh giấc Kiên Giang.

Theo đó, về yêu cầu của tỉnh giấc đối với việc thi công thành phố Phú Quốc và thị xã đảo Thổ Châu, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chỉ dẫn tỉnh xây dựng công bố xin ý kiến Bộ Chính trị trong quý III năm 2019.

Về việc quy hoạch huyện đảo Phú Quốc, tỉnh giấc tích phù hợp trong thời kỳ lập quy hoạch tỉnh giấc sau khi Uỷ ban thường vụ Quốc hội có Quyết nghị giải nghĩa một số yếu tố của Luật Quy hoạch.

Về việc sắp xếp ngân sách trung ương đầu cơ công trình Hoa Phượng đỏ hành khách quốc tế Phú Quốc, giao Bộ Liên lạc chủ trì phối phù hợp với các bộ xem xét nhân tố chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo qui định pháp luật về quy hoạch và các pháp luật can hệ. Sau khi vấn đề chỉnh Quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt y, thức giấc lập thủ tục bắt buộc cách thức đầu cơ thích hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đối với việc đầu tư thêm con đường băng, mở rộng nhà ga Hoa Phượng đỏ hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghề can dự để ý nhân tố chỉnh Quy hoạch chi tiết Hoa Phượng đỏ hàng không quốc tế Phú Quốc theo luật pháp của quy định quy hoạch và các qui định can hệ.

Sau khi vấn đề chỉnh Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn, thức giấc lập hồ sơ đề nghị hình thức đầu tư phù hợp, thông báo Thủ tướng Chính phủ để ý, quyết định.

Lúc trước, UBND thức giấc Kiên Giang, cho biết hiện Phú Quốc đang là tổ chức hành chính cấp quận loại 1 trực thuộc tỉnh giấc Kiên Giang. Nếu yêu cầu được ưng ý, Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, tạo sức lôi cuốn lôi cuốn đầu cơ, khơi dậy tiềm năng ngao du, tạo đà sản xuất kinh tế cho địa phương.


Có thể bạn quan tâm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét