Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Khu đất công ‘không lối đi’ ở Bình Dương: Cần giải quyết xong điểm những vướng mắc

Khu đất công “không lối đi”

Theo tài liệu, ngày 30/5/2002, UBND tỉnh giấc  Bình Dương có Văn bản chấp nhận cho Tổ chức kinh doanh TNHH Sản xuất Thương nghiệp Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) khiến nhà đầu tư công trình khu cư dân  Mỹ Phước 4  (quận Bến Cát, hiện là Thị thị trấn Bến Cát). Năm 2006, UBND thức giấc Bình Dương ra quyết định 475/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết nhân tố chỉnh và mở rộng KDC này, trong đó có quy mô đất xây đắp công ích 7.551m2.

Tháng 12/2014, UBND thị trấn Mỹ Phước có tờ trình về việc công nhận quyền dùng đất (QSDĐ) như giao đất không thu tiền sử dụng đất cho tổ chức này, trong đó có khu đất công diện tích 7.551m2. 04 tuần 2/2015, UBND thị phố Bến Cát ra Quyết định về việc phê ưng chuẩn danh mục quỹ đất công ích cho UBND thị trấn Mỹ Phước điều hành.

Cũng trong năm 2015, Công ti Cũ kĩ phần Đầu cơ và Tạo ra Thuận Lợi (Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi) kiếm được chuyển nhượng QSDĐ trong khoảng Tổ chức kinh doanh Thiên Phú trên cơ sở vật chất trúng đấu giá từ nhà băng. Sau đó, Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi được UBND tỉnh giấc Bình Dương ưng ý chủ trương đầu cơ đối với dự án KDC Mỹ Phước 4 và được tách thành 2 dự án là KDC Mỹ Phước 4 - Khu A và KDC Mỹ Phước 4 - Khu B.

04 tuần 4/2016, UBND tỉnh giấc Bình Dương có văn phiên bản về chủ trương chuyển giao dự án KDC Cầu Đỏ và KDC Mỹ Phước 4. Theo đó, UBND thức giấc Bình Dương ưng ý cho Công ti Thuận Lợi được khiến cho chủ đầu tư 2 KDC trên do trúng đấu giá QSDĐ từ ngân hàng. Lúc này, Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi khiến hồ sơ chuyển giao đất và cấp giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất cho phần diện tích chưa được cấp trong dự án Mỹ Phước 4.

Tới tháng 12/2016, UBND Thị phố Bến Cát có Quyết định về việc phê thông qua đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ trọng 1/500) KDC Mỹ Phước – Khu B. Lúc này, khu đất công 7.551m2 nằm xen cài trong ma lanh công trình KDC Mỹ Phước 4 -  Khu B, không tiếp giáp trục đường giao thông vẫn do UBND thị trấn Mỹ Phước quản lý.

Ngày 7/12/2016, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình gửi UBND Thị thị trấn Bến Cát và các phòng, ban tính năng can hệ về việc xin chủ trương hoán đổi khu đất công ích nêu trên của phố với Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi.

Việc UBND phố Mỹ Phước làm tờ trình nêu trên là thực hiện căn cứ theo quan niệm kết luận và chỉ huy của Bí thơ Đảng ủy tại Hội nghị Ban Thi hành Đảng bộ phố Mỹ Phước về việc giao UBND phố Mỹ Phước lập tờ trình trình UBND Thị thị trấn Bến Cát xin chủ trương được hoán đổi đất công với Công ty Thuận Lợi nhằm giữ lại quỹ đất công của phường giao cho Ban Lãnh đạo Quân sự phố làm khu tăng gia sản xuất khi thực hiện chấm dứt công tác hoán đổi đất.

Khu đất công ‘không lối đi’ ở Bình Dương: Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc - Ảnh 1.

Khu đất thuộc công trình khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.

Như vậy, có thể thấy tờ trình của UBND phố Mỹ Phước về việc xin chủ trương được hoán đổi đất với Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi được hợp nhất cả về tổ chức Đảng và đơn vị chính quyền.

Đến ngày 11/6/2018, Công ti Thuận Lợi tiếp diễn có công văn số 124/TL-2018 đề nghị Sở TNMT tỉnh Bình Dương hướng dẫn giao phần đất công nằm trong dự án KDC Mỹ Phước 4. Sau khi nhận được văn bản của Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi, Sở TNMT thức giấc Bình Dương có công văn số 517/STMT – CCQLĐĐ ngày 22/1/2109 gửi UBND Thị phường Bến Cát, UBND thị trấn Mỹ Phước về việc lấy quan niệm phương án sử dụng đất công thuộc công trình KDC Mỹ Phước 4.

Ngày 5/4, UBND Thị phường Bến Cát có buổi khiến việc với các tổ chức, doanh nghiệp liên quan với nội dung lấy quan niệm về phương án xử lý khu đất công. Sau đó, UBND thị xã Bến Cát trình cách thức giải quyết khu đất công trên.

Theo đó, UBND Thị phố Bến Cát, các ngành tác dụng và UBND xã Mỹ Phước thống nhất bắt buộc nhà đầu tư thực hiện một trong nhị phương án: Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi bồi hoàn lại cho UBND xã Mỹ Phước một thửa đất khác có quy mô, trị giá ngang bằng với thửa đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng các nhà cửa phúc lợi.

Ngoài ra trên cơ sở vật chất các ngành tác dụng đánh giá, xác định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê phê duyệt bắt buộc nhà đầu tư là Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi nộp tiền tham gia ngân sách địa phương để UBND Thị phường Bến Cát đầu cơ xây đắp tòa tháp công cộng, phúc lợi cho phố Mỹ Phước.

10 ngày, giao - thu hồi cùng 1 lô đất công

Ngày 26/4/2019, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi 7.551m2 đất công do UBND xã Mỹ Phước điều hành để giao cho Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi thi hành công trình KDC Mỹ Phước 4 - Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị thị trấn Bến Cát). Đồng thời, Công ty Thuận Lợi chấp hành việc bồi hoàn, hỗ trợ đối với quy mô đất công ích theo quy định.

Theo Sở TNMT Bình Dương, phần quy mô đất 7.551m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ phiên bản đồ 59 nằm trong quy hoạch thi hành hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B hiện do UBND xã Mỹ Phước điều hành trong danh mục đất công ích. Do khu đất này nằm giữa nhóc con dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B (không tiếp giáp tuyến phố liên lạc), nếu như chấp hành thu hồi và đấu giá QSDĐ sẽ không thích hợp với pháp luật tại Khoản 61, Nhân tố 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ theo Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điểm b, Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND thức giấc về trình tự giấy tờ bồi hoàn, cung cấp và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên khu vực tỉnh Bình Dương cùng buộc phải của UBND Thị phố Bến Cát, Sở TNMT kiến nghị UBND thức giấc xem xét: Chấp thuận chủ trương thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc quỹ đất công ích do UBND phố Mỹ Phước quản lý để giao Công ty Thuận Lợi thực dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B.

Ngày 16/7/2019, Phó Chủ toạ Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng ký thay Chủ toạ UBND tỉnh Văn bạn dạng số 3457/UBND-KTN về việc kiến nghị nghị can hệ đến giao đất công ích tại dự án KDC Mỹ Phước 4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có quan điểm lãnh đạo: Về chủ trương, hài lòng thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1441, tờ phiên bản đồ 59 thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước điều hành để giao cho Công ti Thuận Lợi thực hiện Công trình Khu cư dân Mỹ Phước 4 – Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát).

song song, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ huy Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi có bổn phận chấp hành việc đền bù, hỗ trợ đối với quy mô đất công ích nêu trên bằng quỹ đất tương ứng để địa phương đầu tư xây đắp các nhà cửa phúc lợi theo pháp luật.

Sự việc tưởng mức độ được túa gỡ, nhà đầu tư có thể thi hành công trình sau thời gian quá lâu hy vọng giải quyết vướng mắc thì bất thần ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch Túc trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng tiếp diễn ký thay Chủ toạ UBND tỉnh giấc Văn bạn dạng số 3635/UBND-KTN để thu hồi Văn bản số 3457/UBND-KTN. Yếu tố này đồng nghĩa với việc UBND thức giấc rút lại chủ trương giao khu đất công ích.

Ngoài ra việc thu hồi chủ trương, UBND tỉnh Bình Dương giao UBND Thị phường Bến Cát kiểm tra, giải quyết các hành vi vi phạm hành chính trong ngành nghề đất đai, xây dựng... (giả dụ có) theo đúng qui định của quy định tại công trình KDC Mỹ Phước 4 do Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi khiến chủ đầu tư.

Chủ trương giao đất công là phù hợp

Theo Sở TNMT thức giấc Bình Dương, ngày 30/7/2019, UBND thức giấc Bình Dương có Công văn giao Sở TNMT phối phù hợp cùng UBND Thị phường Bến Cát cung cấp thông tin cho các tập đoàn báo chí để nắm rõ tình hình thi hành dự án khu cư dân Mỹ Phước 4 và những nội dung can dự đến phần diện tích đất công ích nằm trong quy hoạch của dự án KDC Mỹ Phước 4.

Sở TNMT thức giấc Bình Dương xác định, dự án KDC Mỹ Phước 4 được UBND tỉnh giấc chấp nhận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 01/7/2014, phù hợp với quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất, vì vậy ko phải đấu giá QSDĐ nhưng phải xây dựng phương án, đền bù, hỗ trợ trước khi lập giấy má giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiến nghị của Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi, kết quả rà soát thực địa, đối chiếu oắt quy hoạch dự án và ý kiến của UBND Thị phố Bến Cát, Sở TNMT có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương để ý chấp nhận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích. Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi có trách nhiệm chấp hành việc bồi hoàn, cung cấp trước khi thực hiện giấy tờ giao đất theo quy định.

“Như vậy, UBND thức giấc Bình Dương ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551m2 thuộc quỹ đất do UBND thị trấn Mỹ Phước điều hành để giao cho Cty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B theo đề nghị của Sở TNMT Bình Dương là phù hợp với quy định nêu trên và tình hình thực tại tại thời điểm kiểm tra”, văn phiên bản của Sở TNMT tỉnh giấc Bình Dương nêu rõ.

Sở TNMT tỉnh giấc Bình Dương cũng tin tức rõ việc kiến nghị UBND tỉnh giấc thu hồi chủ trương bằng lòng giao khu đất công cho Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi. Theo đó, Ngày 24/7/2019, Sở TNMT phối phù hợp địa phương rà soát thực tại khu đất, trạng thái nảy sinh 2 căn nhà đang xây đắp trái phép trên khu đất công, các thương lượng dân sự chưa đạt yêu cầu theo luật định. Dường như Công ty chưa lập giấy má bồi thường đất công ích theo chỉ huy của UBND thức giấc tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện công trình là không đúng với qui định pháp luật đất đai.

Do vậy, các đơn vị hợp nhất kiến nghị UBND tỉnh giấc chú ý thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 24/7/2019, Sở TNMT có văn phiên bản số 3657/STNMT- CCQLĐĐ tham vấn UBND tỉnh ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 thu hồi lại chủ trương và giao UBND Thị xã Bến Cát có nghĩa vụ giải quyết các vi phạm theo đúng luật pháp. Qua đó cho thấy, việc ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 là biểu thị tính nghiêm minh của luật pháp.

“Quan niệm của Sở TNMT và UBND Thị phố Bến Cát là luôn động viên, tạo điều kiện để các tổ chức đầu cơ, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; song song kiên quyết giải quyết nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sau khi UBND thị phố Bến Cát giải quyết các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở TNMT tổng thích hợp lên tiếng UBND tỉnh giấc chú ý, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên”, văn phiên bản của Sở TNMT Bình Dương nêu rõ.

Chủ đầu tư nói gì?

Mua bán với phóng viên, đại diện Công ty Thuận Lợi cho biết: “Theo Quyết định phê ưng chuẩn quy hoạch chi tiết 1/2000; năm 2003, khu đất có diện tích 7.551,1 m2 do UBND phố Mỹ Phước điều hành nằm trong ma lanh Dự án Khu cư dân Mỹ Phước 4B và xung quanh Rạch Chùm Chũm. Trong khoảng năm 2016, theo chủ trương và chỉ dẫn của các tổ chức nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức kinh doanh Thuận Lợi đã và đang thi hành các giấy tờ cần thiết để biến đổi một khu đất khác có giá trị hơn và phù hợp với mục đích, ý định sử dụng đất cho UBND xã Mỹ Phước”.

Tới ngày 5/4/2019, UBND Thị thị trấn Bến Cát chủ trì cùng thây mặt các phòng ban chuyên ngành thuộc UBND Thị trấn Mỹ Phước đơn vị cuộc họp về việc xử lý phần đất công này đã bắt buộc Công ti Thuận Lợi thực hiện một trong nhì phương thức.

Chi tiết: “Cách thức 1, bồi hoàn lại cho UBND xã Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích và trị giá ngang bằng với 7.551m2 đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng công trình phúc lợi; Phương thức 2, trường hợp được các ngành chức năng thẩm định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị nhà đầu tư nộp số tiền trên tham gia ngân sách địa phương để thị thị trấn Bến Cát xây dựng tòa tháp cho thị trấn Mỹ Phước”.

Công nhận việc xây đắp cơ sở trước khi có Quyết định thu hồi, giao lại phần diện tích đất này là không thích hợp với quy định về qui định xây dựng nhưng thây mặt chủ đầu tư nghĩ rằng, việc UBND thức giấc Bình Dương đồng ý thu hồi văn phiên bản số 3457/UBND – KTN ngày 16/7/2019 với nguyên do Cty Thuận Lợi xây dựng trước khi được giao đất là không phù hợp với quy định tại Nhân tố 63, 64 Luật đất đai năm 2013 về thu hồi đất, vì hành vi xây dựng trước khi giao đất ko phải là căn cứ thu hồi lại chủ trương của tỉnh giấc về hoán đổi đất.

Đối với việc có 2 căn nhà xây đắp trên khu đất công ích của bà È Thị Xúy và ông Huỳnh Đức Anh, Công ti Thuận Lợi khẳng định không có việc nhà đầu tư xây dựng 2 căn nhà nói trên.

“Chính nhị nhà đầu tư góp vốn tự tiện chọn lựa và ký câu kết đồng kiến tạo xây dựng nhà đất với nhà thầu và xây đắp nhà đất phi pháp, yếu tố này thuộc thẩm quyền giải quyết vi phạm lẻ loi tự xây đắp của công ty công dụng có thẩm quyền. Phía Công ti Thuận Lợi cũng đã có Thông báo mời nhì chủ đầu tư góp vốn xây dựng nhà đất trái phép địa chỉ khiến cho việc để hợp nhất hướng xử lý, xác định bổn phận vi phạm hành chính của hai bên, thậm chí là hoàn trả lại tiền cả gốc lẫn lợi nhuận cho nhà đầu tư. Đương nhiên, nhị chủ đầu tư này không phối phù hợp với Công ty Thuận Lợi trong việc túa gỡ, kiểm soát an ninh lợi quyền của mình mà còn tiếp tục cung ứng các thông tin trái chiều, không đúng mực”, Cty Thuận Lợi cho nhân thức.

Công ty để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng trong giai đoạn thực hiện công trình cần phải xử lý nghiêm. Dĩ nhiên, trong giai đoạn xử lý vi phạm, công ty tác dụng cũng cần khách quan, phù hợp trong việc vận dụng các luật pháp luật pháp về đất đai, xây dựng để giải quyết giảm thiểu ảnh hưởng đến thời kỳ đầu tư của doanh nghiệp nói riêng và không gian đầu tư tại tỉnh Bình Dương nói tầm thường.

Theo Tân Nguyên

VTCnews


Xem thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét