Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Đề xuất mới về Văn phòng thây mặt của TCTD nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước vietnam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2011/TT-NHNN luật pháp về việc cấp Giấy phép và doanh nghiệp, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh nhà băng nước ngoài, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nguồn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại vietnam.

Dự thảo buộc phải bổ sung pháp luật về những đổi mới của Văn phòng đại diện của công ty nguồn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại vietnam (gọi tắt là Văn phòng thây mặt).

Theo đó, Văn phòng thây mặt lập hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Nhà băng Nhà nước đối với các nội dung đổi mới sau: Thay đổi tên; thay đổi địa điểm đặt hội sở khác địa bàn thức giấc, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt hội sở; thay đổi thời hạn hoạt động.

Văn phòng đại diện gửi văn phiên bản thông báo qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thức giấc, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở về các nội dung thay đổi sau: Đổi mới Trưởng Văn phòng đại diện; đổi mới vị trí đặt trụ sở trên cùng địa bàn tỉnh, đô thị; thay đổi địa chỉ đặt hội sở mà không khiến cho thay đổi địa điểm đặt trụ sở.

Về lớp lang, giấy má sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi tên của Văn phòng thây mặt: Văn phòng thây mặt lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường thích hợp giấy má chưa toàn vẹn, thích hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày khiến việc kể từ ngày nhận được giấy tờ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đòi hỏi Văn phòng thây mặt bổ sung giấy má;

Trong thời hạn 30 ngày khiến việc, kể từ ngày kiếm được đủ giấy má thích hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của Văn phòng thây mặt. Trường thích hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước giải đáp bằng văn bạn dạng và nêu rõ nguyên nhân.

Trong khi đó, dự thảo cũng bổ sung nội dung Lên tiếng hoạt động của Văn phòng thây mặt như sau: Văn phòng thây mặt gửi lên tiếng bằng văn phiên bản về các hoạt động của Văn phòng thây mặt trong 6 bốn tuần đầu năm và cả năm qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thức giấc, thành phố nơi Văn phòng đại diện đang đặt hội sở theo mẫu công bố hoạt động pháp luật

Thời hạn gửi thông báo: Lên tiếng 6 bốn tuần đầu năm từ ngày 15 04 tuần 12 năm trước kỳ lên tiếng tới ngày 14 04 tuần 6 của kỳ lên tiếng phải gửi trước ngày 30 04 tuần 7 năm nguồn vốn; Lên tiếng hằng năm từ ngày 15 04 tuần 12 năm trước kỳ công bố tới ngày 14 04 tuần 12 của kỳ báo cáo phải gửi trong thời hạn 90 ngày kể trong khoảng ngày kết thúc năm vốn đầu tư.

Trong trường phù hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu Văn phòng thây mặt báo cáo bỗng xuất ngoài các lên tiếng định kỳ, cung ứng các tài liệu, giải trình những vấn đề can dự đến hoạt động của chính mình.

Nghĩa vụ của Văn phòng thây mặt là chứng nhận với công ty nhà nước có thẩm quyền về những nội dung thay đổi qui định trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày được Nhà băng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép; chứng nhận hoạt động với tổ chức nhà nước có thẩm quyền nơi Văn phòng đại diện chuyển đến và tiến hành hoạt động trong thời hạn 12 04 tuần, kể trong khoảng ngày được Nhà băng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép; cùng lúc, thực hiện việc thanh, quyết toán các quyền lợi và bổn phận đối với các cá nhân, đơn vị có can dự tại tỉnh giấc, thành phố nơi văn phòng đại diện chuyển đi theo pháp luật của luật pháp.

Ngọc Bích - LP

Trí thức trẻ/ VGP


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét