Follow on FaceBook

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Dự thảo Luật Lao động sửa đổi: VCCI và 6 Hiệp hội khẩn thiết gửi kiến nghị đến Quốc hội và Chính phủ

Bản kiến nghị được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban các vấn đề thị trấn hội Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Thị trấn hội và Bộ Tư pháp.

Theo đó, Phòng Thương nghiệp và Công nghệ Việt Nam (VCCI) và 6 Hiệp hội kiến nghị gồm Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản vn (VASEP), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da giày - Túi xách vn (LEFASO), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Phiên bản tại vn (JCCI), Hiệp hội Đơn vị Điện tử Việt Nam (VEIA) và Hiệp hội Tổ chức Mỹ tại Việt Nam (AmCham).

Kiến nghị đề cập tới 5 điều được cho là cấp thiết được luật pháp tại Dự thảo Bộ Luật Công trạng sửa đổi. Các doanh nghiệp nghĩ rằng, giả dụ các qui định này được ứng dụng sẽ tác động nghiêm trọng đến hoạt động đóng chai của đơn vị.

Bởi vậy, VCCI và các Hiệp hội khẩn thiết mong muốn được lắng tai ý kiến."Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Công huân cho thích hợp với tinh thần hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như bảo đảm mối quan hệ công huân kết hợp, bất biến và hiện đại giữa người công huân và người sử dụng công lao nhằm xây dựng sườn pháp lý cho các pháp luật Pháp luật càng ngày càng hoàn thành hơn", kiến nghị nêu rõ.

Thực ra, đây không hề lần đầu, VCCI và các Hiệp hội đơn vị kiến nghị tới 5 vấn đề này. Những khó khăn đã được các công ty kiến nghị tại đa dạng Diễn đàn như Diễn đài Công ty vn (VBF), Diễn đàn kinh tế cá nhân vietnam… Nhưng việc VCCI và 6 Hiệp hội cùng ký phổ biến một văn phiên bản để thống nhất kiến nghị thì có thể xem là lần đầu. Vấn đề này có nghĩa, các tổ chức trong phổ thông ngành, ngành đang có chung mối lo về những ảnh hưởng không hy vọng của những đề nghị trong Dự thảo Bộ luật Công trạng sửa đổi.

Chi tiết, VCCI và các Hiệp hội đại diện tập thể đơn vị kiến nghị, thứ nhất, về số giờ khiến thêm tối đa trong một năm và lương thuởng khiến cho thêm giờ, các tổ chức kính yêu cầu xem xét tăng mức ngày giờ làm cho thêm tối đa hằng năm từ 200 giờ lên 300 giờ (đối với các cấp nghề phổ biến).

Riêng đối với một số trường hợp khác lạ do Chính phủ qui định, người sử dụng công lao có thể tăng số giờ làm cho thêm trong khoảng 400 giờ lên 500 giờ với yếu tố kiện là có ý định kinh doanh đường đường chính chính như các cấp nghề dịch vụ xuất khẩu, phục vụ đơn hàng… và được sự đồng ý của người công huân đối với công việc khiến cho thêm giờ.

Ngoài ra đó, lương lậu làm thêm giờ, doanh nghiệp kiến nghị không pháp luật trả lương lũy tiến khiến thêm giờ để có thể đảm bảo tính khó khăn với các nước nhà khác.

Thứ nhị, luật pháp giờ khiến việc trong tuần, công ty kiến nghị không giảm ngày giờ làm cho việc xuống 44 giờ/tuần, giữ nguyên số giờ khiến cho việc tiêu chuẩn như bây giờ là 48 giờ/tuần.

Thứ ba, về thời hạn của Giấy phép công sức tối đa 2 năm, trường thích hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.Các doanh nghiệp xin kiến nghị giữ nguyên pháp luật như Luật hiện hành, không hạn chế nhạo số lần gia hạn Giấy phép lao động của người công trạng nước ngoài như trong Dự thảo Bộ Luật. Đồng thời nâng thời hạn cấp Giấy phép công lao cho người nước ngoài từ hai năm lên ba năm.

Thứ tư, khái niệm về giờ làm thêm, tổ chức kiến nghị giữ nguyên khái niệm về lương bổng như quy định tại Bộ Luật hiện hành, là "khoản tiền" mà người sử dụng công tích trả cho người công phu để chấp hành công tác theo thỏa thuận.

Thứ năm, đơn vị kiến nghị không pháp luật về điều luật pháp "đơn vị sắp xếp cho toàn cục công viên chức nghỉ 1, 2 ngày để chấp hành quyền công đoàn" tham gia trong Dự thảo Bộ Luật Lao động.

Theo Thy Hằng

Theo Diễn đàn Tổ chức


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét