Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Còn hơn 23.000 căn hộ Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ hồng

Lên tiếng thống kê đất đai năm 2017 của Sở Tài nguyên và Không gian Thủ đô cho thấy, năm 2017, UBND thị trấn Thủ đô đã giao đất hoặc Sở Khoáng sản Không gian Thủ đô cắm mốc giải phóng mặt bằng 620 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 1.752 ha. Số công trình chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện là 258 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 556,9ha.

Về công việc cấp giấy đủ điều kiện, năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là sổ hồng) cho người mua nhà tại dự án sản xuất nhà đất chủ đầu tư đã xây dựng chấm dứt và đã lập thủ tục trình Sở Tài nguyên và Không gian giám định cho 155.656 căn/178.278 căn, đạt 87,31%. Còn 22.622 căn hộ đang được tiếp tục khai triển cấp giấy chứng nhận. Ước tới hết 31/12/2017, cấp được 155.885/178.278 căn, đạt 88%. Còn 22.393 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Cấp giấy chứng nhận cho 12.710 căn/14.027 căn cho khách hàng nhà tái định cư, đạt 90%. Ước đến 31/12/2017, cấp được 13.160/14.027 căn, đạt 93,8%. Còn 867 căn chưa được cấp giấy đạt yêu cầu.

Như vậy, tính đến cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn bình thường cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy đủ điều kiện.

Về công tác đấu giá quyền dùng đất, nghĩa vụ vốn đầu tư trong khoảng đất, Sở Khoáng sản và Môi trường cho biết, đã doanh nghiệp đấu giá 7.500 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch. 

Xác định giá đất khiến căn cứ thu tiền dùng đất cho 93 công trình. Trong đó, 51 công trình đã có quyết định phê phê chuẩn giá đất khiến căn cứ tính tiền dùng đất là 24.783 tỷ đồng. 42 dự án đã xây đắp phương thức giá đất trình Hội đồng đánh giá, UBND Thị trấn phê phê duyệt.

Theo số liệu tổng hợp của Cục thuế Thành phố Hà Nội, năm 2017 thu được 27.362 tỷ đồng bạc dùng đất, bao gồm tiền dùng đất cac công ty chậm hoặc được dãn nộp trong khoảng những năm trước.

Sở cũng đã thực hiện xác định 62 trường hợp xác định giá đất làm cho căn cứ tính tiền thu đất. Tính đến thời gian cuối 2017, thu được 4.963 tỷ đồng bạc thu đất.

Cũng trong năm 2017, Sở Khoáng sản và Không gian doanh nghiệp 63 đoàn thanh tra trong đó, có 43 đoàn thanh tra ngành đất đai, 14 đoàn thanh tra ngành môi trường và tài nguyên nước, 2 đoàn thanh tra hành chính, 4 đoàn thanh tra khoáng sản.

Kết quả giải quyết xử phạt trong lĩnh vực đất đai 16 quyết định với tổng số tiền 464 triệu tiền việt. Từ ngày 1/1/2017 tới 5/12/2017, Sở đã trình UBND Đô thị ban hành 2 quyết định thu hồi với tổng diện tích đất 100.944 m2. 

Trong khi đó, cũng xử phạt trong ngành tài nguyên không gian và tài nguyên nước 2,46 tỷ đồng. 

Sở Khoáng sản và Không gian kiến nghị Bộ Khoáng sản và Không gian lãnh đạo, toá gỡ một vài gian khổ vướng mắc trong giai đoạn thi hành điều hành đất đai như thống kê, kiểm kê định kỳ đất quốc phòng, bình an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, chấp hành trong đó hình thức thống kê, kiểm kê đất đai, mục tiêu thống kê các loại đất phải hợp nhất hình thức, chỉ tiêu các loại đất thống kê, kiểm kê đất đai do UBND cấp tỉnh giấc thi hành triển khai trên 3 cấp, tỉnh, huyện, xã,

Cần tăng trường các giải pháp giúp công việc quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả hơn. Đẩy với tốc độ cao xây dựng bản đồ địa chính,cấp giấy đủ điều kiện quyển dùng đất tạo hành lang pháp lý để quản lý đất đai chặt chẽ hơn.

Đồng thời, chỉ đạo giải quyết địa giới hành chính còn mâu thuẫn, chồng lấn giữa xã Minh Trí - Sóc Sơn với tỉnh giấc Vĩnh Phúc.


Xem tại: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét