Follow on FaceBook

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Chính phủ ban hành Nghị định quy định sử dụng của nả công để thanh toán cho nhà đầu tư BT

Theo đó, của cải công để trả tiền cho Nhà đầu tư thực hiện Công trình BT gồm: Quỹ đất; đất, nhà và của cải khác gắn liền với đất (hội sở khiến việc) của công ty nhà nước, doanh nghiệp sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đội ngũ trang bị dân chúng, tổ chức Đảng cộng sản vn, tổ chức chính trị - thị trấn hội, công ty chính trị xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp khác được kiến tạo theo pháp luật của luật pháp về hội (tổ chức, tổ chức, doanh nghiệp); của cải kết cấu cơ sở dịch vụ lợi ích nước nhà, ích lợi công cộng (của cải kết cấu cơ sở vật chất); các loại của nả công khác theo pháp luật của Luật điều hành, dùng tài sản công.

Theo quy định, việc giao tài sản công để trả tiền cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện sau khi Công trình BT hoàn thành hoặc thực hiện đồng thời tương ứng với khối lượng xây đắp công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ được công ty nhà nước có thẩm quyền xác định theo pháp luật của luật pháp về đầu cơ, xây đắp.

Trong đó, khoản lãi mượn trong phương thức nguồn vốn của Hợp đồng BT đối với phần trị giá tòa tháp Dự án BT hoàn thành theo tiến độ, kết thúc kể trong khoảng thời điểm công ty nhà nước có thẩm quyền ban hành hình định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Phổ quát pháp luật chi tiết liên quan đến dùng của cải công để thanh toán cho nhà đầu tư BT được nêu rõ trong Nghị định, chẳng hạn như: Phải đảm bảo vâng lệnh luật pháp của luật pháp về điều hành, dùng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây đắp; Việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Công trình BT theo cơ chế đấu thầu đa dạng theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Chấp hành theo nguyên lý ngang giá, trị giá Dự án BT tương đương với giá trị của nả công thanh toán; Thời gian thanh toán Công trình BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất hoặc hội sở làm việc là thời điểm UBND tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương ban hành hình định giao đất, cho thuê đất cho Nhà đầu tư….

Diệu Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét