Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Bộ Vốn đầu tư nói gì về việc sử dụng tài sản công trả tiền dự án BT?

Nguyên lý dùng của nả công thanh toán Dự án BT

Bộ Nguồn vốn cách đây không lâu đã có buổi họp báo chuyên đề về Nghị định số 69 qui định việc dùng của nả công để trả tiền cho Chủ đầu tư khi chấp hành dự án đầu tư xây dựng công trình theo cách thức Thích hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là Công trình BT).

Điểm đáng lưu ý của Nghị định được ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Điều hành công sản, cho biết ngoài cách thức trả tiền bằng quỹ đất được thừa hưởng từ Quyết định số 23, Nghị định mới bổ sung thêm việc sử dụng một vài loại của nả công khác theo pháp luật của quy định về điều hành, dùng của nả công để trả tiền cho Chủ đầu tư thi hành Dự án BT.

Các của nả công được dùng để trả tiền bao gồm: quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (hội sở khiến cho việc) của cơ quan nhà nước, tổ chức tương lai công lập…; của nả kết cấu cơ sở dịch vụ lợi ích tổ quốc, lợi ích công cộng; các loại tài sản công khác theo luật pháp của Luật Quản lý, sử dụng của cải công.

Nghị định cũng chỉ rõ 6 nguyên tắc dùng tài sản công trả tiền Dự án BT gồm:

Thứ nhất, việc dùng của cải công để trả tiền cho nhà đầu tư thi hành Công trình BT phải bảo đảm: Vâng lệnh quy định của quy định về quản lý, dùng của nả công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu cơ, xây đắp; Việc lựa chọn chủ đầu tư chấp hành Dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo qui định của luật pháp về đấu thầu; Chỉ được thực hiện sau khi tổ chức nhà nước có thẩm quyền cho phép theo qui định của quy định.

Thứ nhì, việc dùng tài sản công để thanh toán cho Chủ đầu tư khi thực hiện Dự án BT được thực hiện theo nguyên lý ngang giá, giá trị Công trình BT tương đương với giá trị của cải công thanh toán. Theo đó trị giá tài sản công được xác định theo giá thị trường theo pháp luật của luật pháp tại thời gian trả tiền; Trị giá Công trình BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Thứ ba, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Chủ đầu tư thực hiện Công trình BT phải được tổng phù hợp, phản ảnh vào ngân sách nhà nước theo luật pháp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Thứ tư, thời gian thanh toán Công trình BT đối với trường phù hợp trả tiền bằng quỹ đất hoặc trụ sở làm cho việc là thời Ủy ban dân chúng cấp thức giấc ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Chủ đầu tư; Thời điểm trả tiền Công trình BT đối với trường phù hợp thanh toán bằng của cải kết cấu hạ tầng và các loại tài sản công khác là thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hình định giao của nả cho Nhà đầu tư.

Thứ năm, khoản lợi nhuận mượn trong cách thức vốn đầu tư của Phù hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình Công trình BT chấm dứt theo tiến độ xong xuôi kể trong khoảng thời điểmcơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hình định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho Nhà đầu tư.

Thứ sáu, việc giao của cải công để trả tiền cho Nhà đầu tư khi chấp hành Dự án BT được chấp hành sau khi Dự án BT hoàn thành hoặc thực hiện cùng lúc tương ứng với khối lượng xây dựng tòa tháp Công trình BT xong xuôi theo tiến độ được tổ chức nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật về đầu cơ, xây dựng.

Nghị định 69 sẽ khắc phục được những bất cập tại các Dự án BT

Đánh giá về việc sử dụng quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thi hành Công trình BT trong thời gian qua, ông Cường thịnh nói rằng cơ bản đã phát huy được hiệu quả chuẩn y việc vận động các nguồn lực của khu vực cá nhân và việc cung ứng các phục vụ công, giảm sức ép lên nguồn ngân sách nhà nước.

Tại Nghị định 69 qui định 2 hàng ngũ quỹ đất được dùng để trả tiền cho Nhà đầu tư thực hiện công trình BT, bao gồm: Đất chưa phóng thích mặt bằng và đất đã phóng thích mặt bằng. Nhà nước chấp hành giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê theo luật pháp của quy định đất đai để trả tiền cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT.

Đối với việc dùng trụ sở khiến việc để thanh toán cho Nhà đầu tư chấp hành Dự án BT, ông Cường thịnh cho nhân thức: Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, sử dụng của nả công, khác biệt đối với các loại tài sản công có giá trị lớn như trụ sở làm cho việc; cùng lúc, thích hợp với Luật Quản lý, dùng của nả công, Nghị định 69 pháp luật việc dùng trụ sở khiến cho việc để thanh toán Dự án BT thực hiện theo pháp luật của quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và được chấp hành sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Việc trả tiền Dự án BT bằng hội sở khiến cho việc thực hiện tương tự như đối với trường hợp thanh toán cho Chủ đầu tư chấp hành Công trình BT bằng quỹ đất.

Ông Cường thịnh cũng khẳng định Nghị định 69 sẽ khắc phục được những bất cập, sống sót tại các dự án BT cũng như chặn lại được tình trạng thất thoát của cải công.

Mặt khác để tránh việc nhà đầu tư cố tình lập dự án BT để lấy đất, hội sở khiến cho việc, ông Hưng thịnh cho nhân thức, trước khi muốn thực hiện dự án BT để được thanh toán bằng quỹ đất, chủ đầu tư phải đảm bảo dự án được lập theo mô phỏng nào, và phải duyệt đấu thầu nhiều, chưa kể trong một số trường phù hợp muốn sử dụng đất hoặc tài sản công để thanh toán, dự án đó phải được sự hài lòng của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Thư

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét