Follow on FaceBook

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Bộ Nguồn vốn: Bamboo Airways lỗ hơn 300 tỷ sau 3 04 tuần bay

Bamboo Airways được phê phê chuẩn chủ trương đầu tư ngày 9/7/2018 với tổng vốn đầu tư là 700 tỷ đồng, quy mô khai thác đến năm 2023 là 10 máy bay. Theo thủ tục buộc phải yếu tố chỉnh công trình, Bamboo muốn nhân tố chỉnh quy mô đầu cơ đến năm 2019 là 22 máy bay và tới 2023 là 30 phi cơ với tổng mức đầu tư là 8.300 tỷ đồng, tăng 7.600 tỷ, tương ứng 11,8 lần.

Giải đáp văn bản của UBND thức giấc Bình Định đề nghị góp ý giấy má đề nghị nhân tố chỉnh dự án của Bamboo Airways, Bộ Vốn đầu tư bắt buộc UBND tỉnh giấc lấy quan điểm của Bộ GTVT về việc kiểm tra, thẩm định các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyển vận hàng không dân dụng theo diện tích ngày càng tăng của Bamboo Airways để bảo đảm an ninh, bình yên phù hợp với qui định của Việt Nam và quốc tế.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu thuyết minh và nhân tố chỉnh Dự án cần phân tách rõ hiệu quả kinh tế - xã hội dự định đem đến và các ảnh hưởng khác đến địa phương cũng như hạ tầng tính toán nguồn ngoại tệ, dự định lôi cuốn trong khoảng vận tải khách quốc tế, làm hạ tầng bình chọn hiệu quả của công trình.

Đáng lưu ý, trong văn bạn dạng gửi đi của Bộ Tài chính đã đề cập đến bức ảnh tài chính của Bamboo Airways.

Dẫn ra số liệu tại Bảng cân đối kế toán ngày 30/4/2019 của công ty Tre Việt, Bộ Vốn đầu tư cho nhân thức vốn chủ sở hữu của đơn vị là 981,47 tỷ đồng (trong đó: vốn góp là 1.300 tỷ; lợi nhuận chưa phân chia là -318,5 tỷ đồng); tổng tài chính là 2.200,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả ngắn hạn là 1.219 tỷ đồng (trong đó: vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 700,6 tỷ đồng, tổ chức không có nợ dài hạn); Tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng tài chính là 55,4%; Lãi sau thuế là -329,4 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, do công ty mới mở màn khai thác kinh doanh từ đầu năm 2019, cho nên tại thời gian này chưa có đủ cơ sở để bình chọn hiệu quả thực hiện thao tác kinh doanh của tổ chức và năng lực vận động vốn đầu cơ từ nguồn thu nhập khai thác để bù đắp khoản vốn đầu tư tăng thêm như trong thuyết minh nhân tố chỉnh Dự án (huy động 7.000 tỷ đồng, choán 84,34% tổng mức đầu cơ).

Trong khi, theo số liệu tại Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/4/2019, Tre Việt có vốn góp là 1.300 tỷ; tổng vốn đầu tư là 2.200,6 tỷ đồng.

Đương nhiên, khoản phải thu về cho mượn ngắn hạn tại thời điểm này là 1.062,4 tỷ đồng (chiếm giữ 48,27% tổng của nả).

"Như vậy, số vốn góp chủ chiếm hữu của Công ti Tre Việt chủ yếu đang được Công ty sử dụng một phần để cho vay ngắn hạn. Song chưa có thuyết minh chi tiết về đối tượng mượn, của nả đảm bảo, phương án thu hồi các khoản mượn, vì vậy có thể có những gian truân trong việc thu hồi để phục vụ tiến độ triển khai Dự án", Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Vốn đầu tư cũng tham chiếu thêm báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2018 của CTCP Công ty FLC là công ti mẹ của Bamboo Airways.

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2018, tổng nợ phải trả là 13.697 tỷ đồng bằng 59,3% tổng tài sản. Tỷ trọng nợ phải trả/vốn chủ chiếm hữu là 146%. Với những con số này, Bộ Tài chính cho rằng hoạt động kinh doanh của FLC phụ thuộc nhiều vào cách thức huy động vốn bằng mượn nợ.

"Bởi thế trong trường thích hợp Tổ chức kinh doanh FLC (chủ chiếm hữu của Công ti Tre Việt) chắc chắn bảo lãnh thi hành mọi nghĩa vụ của Tổ chức kinh doanh Tre Việt nảy sinh từ các thích hợp đồng thuê, mua máy bay (như Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ti FLC đã thi hành trong năm 2018 để Tổ chức kinh doanh Tre Việt thuê máy bay) hoặc bất kỳ một nghiệp vụ kinh tế nào khiến thay đổi chiếm hữu của Công ti Tre Việt thì Công ty FLC và Tổ chức kinh doanh Tre Việt cần thiết phải có thông báo khiến rõ, giải trình về năng lực, kĩ năng vốn đầu tư để chấp hành nghĩa vụ bảo lãnh, nghĩa vụ có liên quan, cũng như kĩ năng vận động vốn đầu cơ được thuyết minh trong giấy tờ nhân tố chỉnh Công trình", Bộ Vốn đầu tư cho nhân thức.

Bộ Vốn đầu tư cũng yêu cầu chủ đầu tư bổ sung cách thức huy động, thu hồi vốn (vốn chủ sở hữu, vốn mượn) để khai triển Dự án theo phương thức khai triển Công trình được cấp có thẩm quyền phê ưng chuẩn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Định cũng chịu nghĩa vụ giám sát, công ty kiểm ra công đoạn khai triển dự án.

Hà Thu

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét