Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Bộ Khoáng sản Không gian yêu cầu rà soát việc thu hồi sổ đỏ đã cấp

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4043 gửi Ủy ban dân chúng các thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Công văn cho nhân thức, một số địa phương đã thực hiện thu hồi giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng đất ở, giấy đạt yêu cầu quyền sở hữu nhà ở, giấy đủ điều kiện quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy đạt yêu cầu) đã cấp cho người địa phương.

Dẫn một số Nhân tố Luật Đất đai, Nghị định 43, Nghị định 01, theo Bộ Khoáng sản và Không gian, việc thu hồi giấy đủ điều kiện trong trường phù hợp tổ chức nhà nước có thẩm quyền cấp nhận thấy giấy chứng nhận đã cấp không đúng pháp luật của qui định về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người dùng đất biết rõ nguyên do và quyết định thu hồi.

Để bảo đảm quyền lợi của người dùng đất, chủ chiếm hữu tài sản gắn liền với đất theo qui định của luật pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: Trong trường phù hợp tập đoàn nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy đạt yêu cầu đã cấp không đúng pháp luật của pháp luật, Ủy ban quần chúng. # các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương cần lãnh đạo các tập đoàn can dự chấp hành đúng lớp lang, thủ tục thu hồi theo pháp luật. 

Ủy ban quần chúng. # các tỉnh giấc, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ huy thực hiện việc thu hồi giấy đạt yêu cầu bảo đảm không gây mất định hình tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.

Gần đây, Sở Khoáng sản và Môi trường Hà Nội đã thu hồi được gần 400 sổ đỏ tại các dự án sai phạm tại quận Hà Đông và Thanh Trì do Tổ chức cá nhân xây đắp số 1 thức giấc Điện Biên và Công ty Cũ rích phần đóng chai - Xuất du nhập Bemes đầu tư.

Tất nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường È Hồng Hà cho rằng, theo qui định về việc thu hồi sổ đỏ trong trường phù hợp công ty quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ phát hiện sổ đã cấp không đúng qui định của qui định về đất đai, phải kiểm tra và lên tiếng lại cho người dùng đất biết rõ nguyên do và quyết định thu hồi sổ đã cấp.

Để đảm bảo lợi quyền của người mua nhà đất theo đúng pháp luật của quy định, Bộ trưởng Trằn Hồng Hà yêu cầu Chủ toạ UBND Thị trấn Thủ đô Nguyễn Đức Thông thường chỉ đạo các tổ chức có can dự dừng việc thu hồi sổ đỏ đã cấp.

Bộ trưởng Bộ Khoáng sản và Môi trường còn đề xuất chỉ huy Thành phố Hà Nội chỉ huy thanh tra, xử lý bổn phận của nhà đầu tư và các tập đoàn điều hành có can hệ ở địa phương đã để xảy ra sai phạm trong điều hành đầu tư, xây đắp, điều hành, quy hoạch, kiến trúc ở địa phương.


Tham khảo thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét