Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

BIDV tìm lại 3.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2014

Ngày 8/8, Nhà băng TMCP Đầu tư và Tạo ra Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) lên tiếng tậu lại toàn thể 3.300 tỷ đồng trái khoán tăng vốn phát triển đợt 1 năm 2014.

Đây là loại trái khoán không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được sản xuất và trả tiền bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các vấn đề kiện để tính vào vốn cấp 2. Trái khoán được phát hành vào ngày 8/8/2014, với giá trị 3.300 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền sắm lại sau 5 năm. 

Mới đây, BIDV cũng phát hành 2 đợt trái phiếu với tổng trị giá 300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không biến đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và trả tiền bằng VND, xác lập trách nhiệm trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các vấn đề kiện để tính vào vốn tự có cấp 2.

Đợt 1, nhà băng chào bán thành công 200 tỷ đồng trái khoán kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Trái phiếu được phát triển vào ngày 28/6, với trị giá 100 tỷ đồng cho mỗi kỳ hạn. Nhà đầu tư có quyền mua lại sau 2 năm đối với kỳ hạn 7 năm và sau 5 năm đối với kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất ứng dụng cho trái khoán BIDV được tính bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lợi nhuận suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau ứng dụng cho kỳ hạn 12 bốn tuần của 4 nhà băng Agribank, Vietinbank, BIDV - khu vực Thủ đô và Vietcombank Sở thương lượng tại ngày xác định lãi suất của kỳ trả tiền lãi đó) cộng thêm 1,1%/năm hoặc 1,2%/năm, lần lượt với kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Nếu như đơn vị phát hành không thực hiện tậu lại trái khoán vào ngày chấp hành quyền tìm lại, lợi nhuận suất trái phiếu áp dụng cho 2 năm cuối với kỳ hạn 7 năm và 5 năm cuối đối với kỳ hạn 10 năm sẽ tuần tự bằng lợi nhuận tham chiếu + 3,6%/năm hoặc 2,2%/năm. Lợi nhuận suất ứng dụng cho kỳ thanh toán lãi trước tiên đối với kỳ hạn 7 năm và 10 năm lần là lượt 7,93%/năm và 8,03%/năm.

Trong đợt 2, ngày 31/7, BIDV phát hành 100 tỷ đồng trái khoán kỳ hạn 7 năm. Lợi nhuận suất vận dụng cho trái khoán được tính bằng lãi suất tham chiếu (làng nhàng cộng lợi nhuận suất tiền gửi dành dụm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau ứng dụng cho kỳ hạn 12 04 tuần của 4 nhà băng Agribank, Vietinbank, BIDV - khu vực Thủ đô và Vietcombank Sở đàm phán tại ngày xác định lãi suất của kỳ trả tiền lãi đó) cộng thêm 1,1%/năm. 

Ngày thi hành quyền sắm lại đối với trái khoán này là sau 2 năm, vào ngày 31/7/2021. Giả dụ đơn vị phát hành không thực hiện sắm lại trái khoán tham gia ngày thực hiện quyền tìm lại, lợi nhuận suất trái khoán áp dụng cho 02 năm cuối của kỳ hạn sẽ bằng lợi nhuận suất tham chiếu + 3,6%/năm. Lãi suất vận dụng cho kỳ trả tiền lợi nhuận đầu tiên là 7,95%/năm.

Theo Lê Hải

NDH


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét