Follow on FaceBook

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Ban Bí thư: Sẵn sàng kết thúc nhiệm kỳ có cán bộ giữ bản thân mình, tránh né vì sợ 'mất phiếu'

Có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành phân công, vấn đề động 

Ngày 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để sẵn sàng tốt nhân lực đại hội đảng bộ các ngành và Đại hội 13.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thơ È Quốc Vượng đã ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp diễn chỉnh đốn công việc cán bộ để sẵn sàng tốt nhân sự đại hội đảng bộ các ngành và Đại hội 13 của Đảng.

Theo Ban Bí thư, từ sau Đại hội 12 tới nay, Ban Thực hiện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ khác lạ niềm nở, coi trọng công tác cán bộ; cấp uỷ, công ty đảng các đơn vị quản lý đã nghiêm trang chấp hành các luật pháp của T.Ư, nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý hàng ngũ cán bộ đã có chuyển biến hăng hái.

Cụ thể, việc bổ dụng, đề bạt, vấn đề động, luân chuyển, xét thăng cấp bậc hàm, thực hiện chế độ đối với cán bộ... đã bám sát tiêu chuẩn, yếu tố kiện, trật tự theo qui định; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Tất nhiên, qua nắm tình hình, quan niệm phản chiếu của một số cấp uỷ, đơn vị đảng và thực tại công việc cán bộ những nhiệm kỳ vừa mới đây, Ban Bí thơ thấy:

Mỗi khi tới thời điểm sẵn sàng chấm dứt nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý, công tác cán bộ lại xuất hiện thể hiện "tư duy nhiệm kỳ", "toàn thể", "thân quen", "ích lợi hàng ngũ", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nả, dễ dãi", "chạy chọt, đi lại, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ dụng, thăng cấp bậc hàm, thực hiện chính sách đối với cán bộ...

Trong khi đó, có nơi, cấp uỷ viên, Ủy viên BTV, chủ tịch cấp uỷ còn đạt yêu cầu tái cử có hiện tượng giữ chính mình, né tránh, ngại va chạm, không trông nom xây dựng hàng ngũ cán bộ cận kề; thiếu hăng hái khai triển các mặt công việc, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức hợp vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến phiên bản thân, gây ra sự bê trễ trong giải quyết, giải quyết công việc bình thường.

Đơn lẻ có nơi chủ tịch tới tuổi nghỉ hưu, nhưng không chủ động sẵn sàng người thay thế; có cán bộ tinh thần đơn vị kỷ luật kém, không thi hành sự cắt cử, yếu tố động của cấp có thẩm quyền...

"Những hạn nhạo báng, yếu kém trên đã gây khó khăn, khiến mất phổ biến công phu của cấp có thẩm quyền và các công ty tính năng trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt", kết luận của Ban Bí thơ nêu.

Cương quyết không buộc phải nhân sự có bộc lộ chạy chọt, chuyển di, tranh thủ lẫn nhau

Để chủ động phòng dự phòng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, doanh nghiệp đảng, đồng đội lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp tiếp diễn siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy chế giễu, qui định của Đảng, Nhà nước về công việc cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội 13.

Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và chấp hành chính sách đối với cán bộ phải căn cứ tham gia tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm...), trật tự, chế độ, chính sách theo đúng quy định.

Kiên quyết không bắt buộc, quyết định những nhân lực không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên lý tập trung dân chủ, mất liên hiệp, "toàn cục", "lợi ích nhóm"; thiếu gương mẫu, không chuẩn bị thực hiện sự cắt cử, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, hoang toàng, bị động, gây thất thoát tiền bạc, của cải của nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế nhạo, có thể hiện "chạy chọt, chuyển động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công việc, sợ trách nhiệm, "dĩ hoà vi quý"...

Bên cạnh đó, Ban Bí thơ cũng đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo dồn vào một chỗ, thống nhất của cấp uỷ, đơn vị đảng, tập thể chỉ đạo có thẩm quyền. đề cao vai trò, bổn phận nêu gương của số đông lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp đảng...

Đối với những việc không dễ dàng, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những nơi nội bộ có biểu lộ mất đoàn kết thì càng phải kiểm soát nguyên lý, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm quy dè bỉu, qui định.

Ban Bí thư giao giao Tiểu ban Kiểm soát an ninh chính trị nội bộ T.Ư và tổ chức bảo kê chính trị nội bộ các ngành tiến hành kiểm tra, thẩm tra, thẩm định, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc thẩm quyền; yêu cầu cụ thể mức độ dùng, sắp xếp để cấp có thẩm quyền lưu ý, quyết định.

Đồng thời, giao Ban Đơn vị T.Ư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, các ban đảng ở T.Ư và các công ty can hệ, theo tính năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định hiện hành và kết luận này;

Kịp thời thông báo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện và có biện pháp chỉnh đốn, xử lý nghiêm minh đối với những công ty, cá nhân vi phạm.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét