Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xong xuôi hoạt động công trình Khu du lịch Kim Cương tại thành phố Long Hải, huyện Long Điền

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Khoáng sản và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư chấp hành giấy tờ đất đai sau khi xong xuôi hoạt động dự án theo quy định Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định luật pháp chi tiết thi hành Luật Đất đai. Sở Xây đắp, Tài nguyên và Không gian, UBND quận Long Điền phối thích hợp với các cơ quan có can hệ kiểm tra, giải quyết các thủ tục có can dự thuộc ngành nghề quản lý của ngành. 

UBND thị xã Long Điền thực hiện báo cáo việc xong xuôi hoạt động công trình nêu trên và thực hiện kiểm tra, lên tiếng quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án cho người dân trong khu vực dự án đúng theo pháp luật.

Theo công bố của Sở Ý tưởnrg và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án Khu du lịch Kim Cương được UBND tỉnh bằng lòng chủ trương đầu tư năm 2005 với diện tích 1,73 ha. Trong khoảng khi được ưng ý chủ trương, nhà đầu tư chỉ thực hiện ký hợp đồng địa điểm, phê phê chuẩn quy hoạch cụ thể 1/500, phê ưng chuẩn lên tiếng bình chọn tác động môi trường, Giấy chứng nhận quyền dùng đất…

Đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa chấp hành vài hồ sơ pháp lý can hệ cũng như chấp hành các bước tiếp theo để triển khai xây đắp Công trình, dẫn tới chậm rãi triển khai.

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Không gian, Công ty cũ kĩ phần May và Xây dựng Huy Hoàng chưa đưa đất công trình vào sử dụng theo đúng mục đích được giao. Dường như đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu xong xuôi hoạt động công trình này do vi phạm bổn phận pháp lý về đất đai, vốn đầu tư...

Tương tự, từ kết quả vụ việc nêu trên, dự án đủng đỉnh triển khai duyên do thuộc về bổn phận của nhà đầu tư. Cho nên, Sở Ý tưởnrg và Đầu tư yêu cầu hoàn thành hoạt động của Khu du lịch Kim Cương.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét