Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Đẩy mạnh thẩm tra năng lực nhà đầu tư để thoát nạn quy hoạch treo

Cử tri thức giấc Bình Dương mới đây có kiến nghị gửi tới Quốc hội bắt buộc trong công tác quy hoạch cần Để ý đặc biệt tới nguồn lực thi hành, hạn chế trường hợp nguồn lực không đảm bảo dẫn tới quy hoạch treo, phung phá khoáng sản đất, song song tác động tới đời sống quần chúng và các chỉ tiêu sản xuất kinh tế thị trấn hội. 

Dường như đó, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế nhạo quy hoạch dài hạn bảo đảm tính khả thi.

Về nhân tố này, Bộ Xây dựng nói rõ, quy hoạch treo là loại quy hoạch đã được lập và phê chuẩn y nhưng doanh nghiệp thi hành chậm hoặc không chấp hành được một vài nội dung quy hoạch. 

Bộ Xây dựng chắc chắn, đây là hiện tượng không chỉ gây tác động thụ động tới lợi quyền hợp pháp, cuộc sống người địa phương mà còn gây hoang toàng tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của thành phố và gây giận dữ trong phường hội.

Để hạn chế hiện trạng quy hoạch treo, Bộ Xây dựng chắc chắn cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, lĩnh vực và chính quyền địa phương.

Cụ thể, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan cần phối phù hợp với các địa phương tăng cường chỉnh đốn công việc quy hoạch xây đắp, quản lý tạo ra theo thành phố theo quy hoạch được chuẩn y.

Rà soát, nhân tố chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản luật pháp, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây đắp: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây đắp, Luật Quy hoạch thành phố, đẩy mạnh sự tham gia của số đông cư dân, chủ đầu tư trong thời kỳ lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định công trình đầu tư xây đắp, đẩy mạnh thẩm tra năng lực nhà đầu tư về vốn, tài năng vận động vốn, năng lực quản lý; tổ chức trả lời đối với chất lượng quy hoạch.

Phối phù hợp với các bộ, ngành nghề, địa phương xây đắp các cách thức chế độ thu hút đầu tư thị trấn hội hóa và nhiều chủng loại hóa chế độ đầu cơ (BT, PPP,...) cho việc đầu tư các công tình phố hội như trên hè phố cây xanh, y tế, giáo dục và các tòa tháp liên lạc.

Đồng thời, tăng nhanh chỉ dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác điều hành chấp hành quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án lờ lững tiến độ theo pháp luật; giải quyết các cán bộ gây ách tắc khiến cho thiệt thòi cho nhà đầu tư, Nhà nước, tác động tới lợi quyền hợp pháp của người địa phương.

Đối với chính quyền địa phương, cần kiểm tra quy hoạch, kịp thời nhân tố chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; Xây dựng kế hoạch chấp hành quy hoạch, công khai quy hoạch và chiến lược chấp hành theo đúng qui định.

Lập kế hoạch đầu cơ trung hạn và hàng năm, trong đó có ngành nghề đầu tư sản xuất đô thị, hạ tầng thị trấn; Kịp thời giải quyết các vi phạm trong việc thi hành quy hoạch.


Đọc thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét