Follow on FaceBook

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

1 phút 9 lần mất điện ở Thanh Hóa... tại cái cây của tổ chức kinh doanh khác

Ông Tào Văn Hải, Giám đốc công ty Điện lực Như Xuân (Thanh Hóa) cho nhân thức, doanh nghiệp luôn cầu thị, lắng tai những quan niệm nhận định của nhân dân cũng như phản ảnh của tin báo.

Ngay sau khi báo VietNamNet đăng vận tải tin tức, ông Hải đã chỉ huy công ty chạm chán khiến việc với chính quyền phố Im Lễ và các hộ dân trên khu vực.

Can hệ đến việc mất điện liên tiếp như phản ánh, cỗi nguồn được xác định, khu vực xã Xuân Hòa, Xuân Bình, Bãi Trành có cây cao su thuộc của cải của công ti TNHH-MTV cao su Thanh Hóa vi phạm hành lang lưới điện.

Điện lực đã làm việc với công ty trên để chặt hạ nhưng đến nay vẫn chưa phóng thích được.

Trong thời gian đến, công ti Điện lực Như Xuân sẽ tiếp tục làm việc với công ty cao su để thanh lý chặt hạ số cây nằm trong hành lang tuyến đường điện, đảm bảo an ninh.

"Tổ chức kinh doanh sẽ doanh nghiệp kiểm điểm để làm cho rõ nghĩa vụ của từng cá nhân có liên quan và lên tiếng cấp trên có cơ chế kỷ luật thích đáng", ông Hải nói.

Theo Lê Dương

Vietnamnet


Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét