Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

TP.HCM phụ cấp tối đa 1 tỉ đồng cho người có kĩ năng đặc biệt

Vấn đề 15 quy định về chế độ tạo động lực nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí não và phát triển công nghệ của Quyết định 17/2019 nêu rõ về các chính sách này.

Theo đó, chuyên gia, nhà khoa học, người có kĩ năng đặc biệt có công trình, đề án, đề tài phân tích khoa học, giải pháp, ý định, đổi mới kỹ thuật công nghiệp, hoặc thành quả, cồng trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục – thể thao (gọi tắc là tòa tháp) trong khoảng cấp thành phố hoặc tương đương trở lên được tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê thông qua, thừa nhận bằng văn bạn dạng thì thừa hưởng phụ cấp tạo động lực bằng 1% tổng ngân sách thị trấn cho trả cho công trình đó, nhưng không thấp hơn 50 triệu đồng/người/nhà cửa.

Trường hợp tổng mức ngân sách thị trấn đầu cơ cho tòa tháp đã được phê thông qua, cấp phép hoặc thừa nhận chính thức vượt quá 100 tỉ đồng thì chuyên gia, nhà khoa học, người có kỹ năng khác biệt thừa hưởng khuyến kích tối đa là 01 tỉ đồng/người/nhà cửa.

Riêng người có kĩ năng khác lạ thì căn cứ kết quả thi hành nhiệm vụ, hạn độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng giải quyết được trong thời gian công việc theo hợp đồng thu hút đã ký sẽ thừa hưởng mức động viên tối đa 01 tỉ đồng/người.

Ngoài ra đó, người có kĩ năng khác lạ còn hưởng hỗ trợ sinh hoạt phí hàng 04 tuần theo năng lực, thành quả tư nhân đã đạt được từ 30 - 50 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ này đã bao gồm lương thuởng hàng bốn tuần, các khoản phụ cấp đương nhiên lương (nếu có).

Tùy thuộc vào từng trường phù hợp cụ thể, các hội đồng hấp dẫn, tuyển lựa chọn chuyên gia, nhà công nghệ và người có khả năng đặc biệt của đô thị đề xuất mức cung cấp sinh hoạt phí hàng tháng để UBND phường chú ý, quyết định.

Người có kỹ năng khác lạ còn được trợ cấp ban đầu (chỉ một lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) 100 triệu tiền việt để khuyến khích và ổn định công tác.

song song, được cung cấp về nhà ở khi có gian nan bằng việc sắp xếp nhà công vụ. Trường hợp không bố trí được nhà công vụ thì được xem xét, cung cấp tối đa 50% kinh phí thuê nhà và số tiền hỗ trợ không quá 7 triệu tiền việt/tháng.

Quyết định 17/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 15-7-2019.

Theo Trúc Phương

Qui định Thành phố Hồ Chí Minh


Có thể bạn quan tâm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét