Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Tổng bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.

XEM CLIP:

Tham dự có đại diện chỉ huy Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, các bộ, ngành nghề có can hệ.

Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự đảng Chính phủ lên tiếng về định hướng hoàn thiện thể nhạo báng, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thú vị và sử dụng đầu tư nước ngoài tới năm 2030. Trên cơ sở vật chất tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu cơ nước ngoài, quan điểm giám định của các công ty chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra quyết nghị chuyên đề về điều quan trọng này.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Quang quẻ cảnh cuộc họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ huy cuộc họp

Để ý Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương và quan điểm giám định của các tổ chức có can hệ, trên hạ tầng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và yêu cầu cấp bách hiện giờ, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị mới về tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, lãnh đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay chỉ thị số 21. 

Sau khi chú ý Tờ trình của Tin báo Cộng sản và quan điểm đánh giá của các tập đoàn có liên quan, Bộ Chính trị đã hợp nhất ra quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, công ty bộ máy của Báo chí Cộng sản. 

Trên hạ tầng lưu ý tờ trình của Ban đơn vị Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một vài trường phù hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo TTXVN

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ TƯ

Bộ trưởng Y tế làm cho Trưởng Ban Kiểm soát an ninh, để mắt sức khoẻ TƯ

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức lễ lên tiếng quyết định của Bộ Chính trị về công việc cán bộ.


Xem tại: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét