Follow on FaceBook

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ trưởng Vốn đầu tư Huỳnh Quang đãng Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang đãng Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về những nhân tố đảng viên không được làm cho và trách nhiệm nêu gương.

Thủ tướng ký quyết định ngày 26/7 kỷ luật bằng cơ chế cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang quẻ Hải.

Ông Hải đã vi phạm luật pháp về những nhân tố đảng viên không được làm và các luật pháp của Đảng về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ công và UB Rà soát TƯ đã thực hiện kỷ luật hồi 04 tuần 6.

Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo

Trước đây, tại kỳ họp thứ 36, UB Kiểm tra TƯ đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Vốn đầu tư.

Lý do, ông Hải đã thi hành không nghiêm nguyên tắc công ty, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các luật pháp của Đảng về những vấn đề đảng viên không được khiến cho, về bổn phận nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chỉ huy chủ công, tác động xấu đến uy tín của doanh nghiệp đảng và Bộ Vốn đầu tư.

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng dính kỷ luật trong vòng nửa năm

Trong 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thơ điều hành bị kỷ luật gần đây có 7 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng.

T.Nam


Xem tại: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét