Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Ông Bùi Văn Khánh được bầu làm Chủ toạ UBND tỉnh Hòa Bình

Cụ thể, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và biểu quyết chuẩn y Quyết nghị về việc xác thực kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI đối với bà Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp; bắt đầu bỏ phiếu và biểu quyết duyệt Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thơ Thức giấc ủy, Phó Chủ toạ UBND tỉnh giấc.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh giấc Hòa Bình đã bỏ phiếu và biểu quyết phê chuẩn Quyết nghị về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thức giấc Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang đãng, nguyên Chủ tịch UBND thức giấc nghỉ hưu theo cách thức; biểu quyết duyệt Quyết nghị về việc xác thực kết quả miễn nhiệm Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh khóa XVI đối với ông Xa Đức Thọ do chuyển công tác kiếm được nhiệm vụ mới; Biểu quyết chuẩn y Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa XVI đối với ông Quách Đình Minh, nguyên giám đốc Sở Tư pháp, nghỉ hưu theo hình thức.

Ông Bùi Văn Khánh sinh ngày 2/8/1964; dân tộc: Mường; quê quán: xã Thượng Cốc, thị xã Lạc Sơn; thường trú: đô thị Hòa Bình. Ông Khánh vào Đảng ngày 19/1/1989, có trình độ chuyên ngành: Tấn sĩ Kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công việc, ông Khánh từng giữ phổ quát chức phận cần thiết tại Hòa Bình như: Phó Chủ toạ UBND thị phố Hòa Bình; Phó Giám đốc Sở Nguồn vốn thức giấc Hòa Bình; Giám đốc Sở Khoa học-Kĩ nghệ tỉnh giấc Hòa Bình. Trong khoảng 04 tuần 8/2014 tới nay, ông Khánh là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ toạ UBND tỉnh. Đầu bốn tuần 7/2019, ông Khánh được phân công khiến Phó Bí thơ Thức giấc ủy Hòa Bình.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế/HoaBinh


Tham khảo thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét