Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Đòi hỏi loạt bộ ngành nghề giám sát lựa chọn chủ đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ huy liên quan đến việc công ty khai triển dự án xây dựng vài đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông để đáp ứng đòi hỏi tiến độ, chất lượng.

Văn phòng Chính phủ cho biết, công trình xây dựng một số con đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông là công trình rất cần thiết, vội vàng dịch vụ sản xuất kinh tế - xã hội của non sông, nâng cao năng lực cạnh tranh tổ quốc.

Công trình có quy mô đầu tư lớn, đi qua đa dạng địa phương, có các yêu cầu khoa học phức tạp. Việc triển khai Công trình được các cấp ủy Đảng, chính quyền và dân chúng khác biệt ân cần. 

Bởi thế, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận vận chuyển dồn vào một chỗ lãnh đạo toá gỡ khó khăn, doanh nghiệp khai triển công trình với ý thức bổn phận cao, phục vụ các đòi hỏi tiến độ, chất lượng, bình an, an toàn.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó thủ tướng đòi hỏi các Bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn liên quan phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành công việc giải phóng mặt bằng công trình đầu cơ xây dựng vài đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông thời kỳ 2017 – 2020.

Bộ Giao thông Vận vận tải chỉ huy các Ban quản lý công trình phối thích hợp chặt chẽ với các địa phương thi hành tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, trước mắt là xong xuôi công tác cắm mốc phóng thích mặt bằng để bàn giao cho địa phương.

UBND các thức giấc, đô thị có dự án đi qua khẩn trương chỉ huy kiểm tra quy hoạch các khu tái định cư và thực hiện xây dựng để phục vụ ý định tái định cư cho người dân; lãnh đạo chính quyền cấp quận, thị trấn doanh nghiệp triển khai hồ sơ thu hồi đất, lập phương thức bồi hoàn đảm bảo tiến độ phóng thích mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, đi lại và có chính sách cung cấp cư dân thuê nhà tạm cư để bàn giao mặt bằng.

Các Bộ, ngành nghề có các tòa tháp cơ sở vật chất khoa học nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (như công trình điện, thủy lợi, tin tức truyền thông…) phối phù hợp với Bộ Liên lạc Vận chuyên chở và các địa phương để kịp thời di dời.

Về khai thác khoáng sản khiến nguyên liệu xây đắp dịch vụ xây đắp công trình, Phó thủ tướng đòi hỏi các địa phương sớm rà soát, chấm dứt quy hoạch mỏ vật liệu trên địa bàn theo chỉ dẫn của Bộ Tài nguyên và Không gian bảo đảm đủ trữ lượng, chất lượng; phối hợp với các Ban quản lý công trình, Giải đáp để thi hành cấp phép, đáp ứng ý định về nguyên liệu xây dựng.

Bộ Xây đắp sớm công bố, vấn đề chỉnh, sửa đổi các định mức để áp dụng cho công trình; hỗ trợ xác định cơ chế và giá gói thầu trả lời nước ngoài thực hiện công việc rà soát, tính toán đối chứng giấy má thiết kế khoa học phần cầu chính đối với dự án Cầu Mỹ Thuận 2.

Đáng để ý, về việc chọn lựa nhà đầu tư, Phó thủ tướng đòi hỏi Bộ Giao thông Vận tải đơn vị thi hành công tác chọn lựa nhà đầu tư theo đúng quy định qui định, trên nguyên lý ưu tiên chủ đầu tư có đủ năng lực, trải nghiệm, uy tín; động viên các chủ đầu tư nội địa liên danh, câu kết với nhau, với các nhà đầu tư quốc tế đủ năng lực để khai triển dự án.

Đồng thời chấp hành các quan điểm chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 1119/VPCP-CN ngày 04/5/2019, số 1429/VPCP-CN ngày 31/5/2019 và số 4903/VPCP-CN ngày 06/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Liên lạc Vận tải sớm thông báo Thường trực Chính phủ nghe và cho quan điểm chỉ huy về việc lựa chọn chủ đầu tư theo đúng các quy định của luật pháp và bảo đảm các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an toàn.

Cùng với đó, Bộ Chiến lược và Đầu tư chủ trì, xây dựng Tổ giám sát gồm thây mặt các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu cơ, Nguồn vốn, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ và mời Kiểm toán Nhà nước để thực hiện giám sát ngặt nghèo quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.

Phó thủ tướng cũng đòi hỏi Bộ Tin tức và Truyền thông, Ban Truyền đạo Trung ương kịp thời tuyên truyền về chủ trương và công đoạn triển khai công trình, bảo đảm tính công khai, sáng tỏ và khách quan.


Tham khảo thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét