Follow on FaceBook

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

NT2 đạt lợi nhuận ròng 387 tỷ sau 6 04 tuần, thi hành hơn 52% chỉ tiêu năm 2019

6 tháng đầu năm, thu nhập và thu nhập khác giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 4.062 tỷ đồng. Lãi sau thuế thu về 387 tỷ đồng, giảm 23%. Nguyên cớ theo NT2 bởi:

(1) Lợi nhuận gộp về bán hàng trong 6 tháng đầu năm giảm 124 tỷ đòng do tỷ trọng tăng thu nhập đóng chai điện thấp hơn tỷ trọng tăng giá vốn sản xuất điện (cơ bản là chi tiêu nhiên liệu khí);

(2) Thu nhập khác 6 04 tuần đầu năm 2019 tăng gần 37 tỷ đồng do hoàn nhập quỹ sản xuất khoa học và kĩ nghệ trích lập năm 2015;

(3) Khoản không ngang nhau tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ nửa đầu năm lỗ hơn 6 tỷ (nửa đầu năm rồi lãi hơn 11 tỷ đồng).

NT2 đạt lãi ròng 387 tỷ sau 6 tháng, thực hiện hơn 52% chỉ tiêu năm 2019 - Ảnh 1.

Năm 2019, NT2 dự kiến thu nhập đạt 7.482 tỷ và lãi ròng 743 tỷ đồng, nửa đầu năm theo đó NT2 lần lượt thực hiện được hơn 54% và 52% tiêu chí.

Tính đến thời điểm 30/6/2019, Công ty có 7.933 tỷ tổng tài sản (giảm so với mức 8.852 tỷ đầu kỳ), trong đó của cải ngắn hạn đạt 2.363 tỷ và tài sản dài hạn 5.570 tỷ đồng. Nợ Tổ chức kinh doanh giảm đáng kể, từ 5.169 tỷ về 3.886 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm hơn 20%, khi mà dư nợ mượn ngắn hạn tăng nhẹ lên 1.394 tỷ đồng; nợ dài hạn giảm hơn 500 tỷ về 1.032 tỷ đồng.

NT2 đạt lãi ròng 387 tỷ sau 6 tháng, thực hiện hơn 52% chỉ tiêu năm 2019 - Ảnh 2.

Túc Mạch

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét