Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Một vài hãng hàng không châu Âu bất ngờ đình chỉ bay đến Khách hàng nào Cập

Theo Reuters, trong một thông cáo, hãng hàng không British Airways của Anh cho nhân thức đã đình chỉ các chuyến bay tới Cairo, Khách hàng nào Cập trong 7 ngày, bắt đầu từ 20/7 như một giải pháp phòng dự phòng để chuẩn y bình chọn về an ninh tại đây.

Thông cáo của British Airways nêu rõ: "Chúng tôi xoành xoạch lưu ý việc bố trí an ninh của chúng tôi tại tất cả các phi trường của chính mình trên toàn nhân loại và đã đình chỉ các chuyến bay tới Cairo trong 7 ngày như một giải pháp phòng phòng ngừa để giúp cho việc bình chọn thêm."

Cùng ngày, hãng hàng không lớn nhất của Đức - Lufthansa - cho nhân thức họ đã hủy các chuyến bay từ Frankfurt và Munich tới Cairo, Người nào Cập để bình chọn về an toàn và sẽ nối lại các chuyến bay này tham gia ngày 21/7./.

Theo PV

Việt Nam+


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét