Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Một loạt chỉ đạo mới của UBND TP.HCM can hệ KĐT mới Thủ Thiêm

Sonh song đó, UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp Ban Điều hành Khu Thủ Thiêm rà soát đồ án quy hoạch chi tiết tỷ trọng 1/500 của công trình; tham mưu, buộc phải UBND TPHCM về cách thức đầu tư xây đắp và khai thác hạng mục không gian ngầm có chức năng thương mại dịch vụ, kết nối với nhà ga của tuyến Metro tuyến số 2 và các khu dự án liền kề.

Thẩm định, trình duyệt cách thức quy hoạch kiến trúc nhà cửa cầu đi bộ qua sông Sài Gòn (kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với huyện 1) để làm cơ sở vật chất công ty kêu gọi đầu tư theo đúng luật pháp.

Về dự án đầu cơ xây dựng 4 tuyến con đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TPHCM giao Sở GTVT đánh giá, trình phê duyệt hạng mục cầu cạn trên tuyến RI (Đại lộ vòng cung) đoạn qua Quảng trường trung tâm theo đúng qui định. Vốn đầu tư thi hành theo đúng chỉ huy của UBND TP.

UBND TPHCM cũng ưng ý buộc phải của Sở KHĐT điều chỉnh dự án đầu tư xây đắp cơ sở kỹ thuật Khu cư dân phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thành con đường trục Bắc - Nam trong Khu thành phố mới Thủ Thiêm theo chế độ Hợp đồng BT; theo hướng bổ sung công trình nạo vét rạch, đào hồ trọng tâm và các kênh mới và nhà cửa xây đắp 4 cầu nối Khu công dụng số 3 và số 4 với các Khu tính năng khác.

Về đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất thuộc Khu tính năng số 3 và số 4 trong Khu thị trấn mới Thủ Thiêm, UBND TPHCM thống nhất về nguyên lý giao Trọng tâm phục vụ - Giải đáp đầu cơ xây dựng Thủ Thiêm (thuộc Ban Điều hành Khu Thủ Thiêm) công ty đo đạc, lập bạn dạng đồ tình trạng địa điểm, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ trọng 1/500 và phiên bản vẽ tổng mặt bằng (hoặc Đồ án quy hoạch cụ thể tỷ lệ 1/500) tại các lô đất trên, bảo đảm phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và quy chế nhạo quản lý quy hoạch kiến trúc Khu thành phố mới Thủ Thiêm được thông qua.

Trung tâm Phục vụ - Tư vấn đâu tư xây dựng Thủ Thiêm được dùng nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị thi hành theo đúng pháp luật.

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm chủ trì, phối thích hợp Sở QHKT, Sở TNMT, UBND quận 2 và các sở lĩnh vực liên quan thông báo, xin ý kiến Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương thi hành trước khi ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cụ thể xây dựng tỷ trọng 1/500 và phiên bản vẽ trong mặt bằng (hoặc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) các lô đất trên để làm hạ tầng xác định Mức giá phục vụ công tác đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất theo luật pháp.

Sở KHĐT căn cứ chiến lược sử dụng đất năm 2019 của huyện 2 được phê chuẩn, doanh nghiệp giám định, trình phê chuẩn danh mục công trình đầu tư có dùng đất dự án Khu phức tạp Trung tâm hội nghị triển lãm, nơi nghỉ ngơi và thương nghiệp phục vụ tại 2 lô đất ký hiệu số 1-12 và 1-20 thuộc Khu công dụng số 1 trong Khu thành phố mới Thủ Thiêm để lên tiếng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo đúng qui định.

song song, phân tích quan điểm buộc phải của Ban Điều hành Khu Thủ Thiêm; tham vấn, yêu cầu UBND TP về phương án đấu thầu chọn nhà đầu tư theo đúng pháp luật.

Sở Tư pháp (Tổ trưởng Tổ công việc kiểm tra các hợp đồng BT công trình đã ký kết trên khu vực thành phố) chủ trì phối hợp Ban Điều hành Khu Thủ Thiêm khiến việc với các chủ đầu tư chấp hành các dự án đầu cơ xây đắp hạ tầng công nghệ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo cơ chế Phù hợp đồng BT khẩn trương rà soát (ưu tiên rà soát trước Thích hợp đồng BT các công trình đầu tư xây đắp cơ sở vật chất khoa học trong khu đã ký kết); tham mưu, bắt buộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết giấy má xin cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất của các công trình BT theo qui định.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét