Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Lịch chốt quyền kiếm được cũ rích tức bằng tiền tài 15 đơn vị

CTCP Tiến thưởng bạc rubi Phú Nhuận (PNJ): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 8% (01 cũ rích phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh tán 8/8/2019.

CTCP Fecon (FCN): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian trả tiền 16/8/2019.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận chi trợ thì ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời điểm trả tiền 25/7/2019.

CTCP Đầu tư xây dựng và Sản xuất năng lượng (VCP): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ trọng 20% (01 cũ rích phiếu nhận 2.000 đồng). Thời điểm trả tiền 31/7/2019.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ hủ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian trả tiền 9/8/2019.

CTCP Đầu cơ và Xây đắp Bình Dương (ACC): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 18% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.800 đồng). Thời điểm trả tiền 8/8/2019.

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin (TMB): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cũ rích phiếu kiếm được 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2019.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian trả tiền 5/8/2019. song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ rích đông phát triển hơn 3,2 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu. Tỷ trọng sản xuất 3:1. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ hủ phiếu.

CTCP Trang bị phụ tùng cơ điện (EMG): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu kiếm được 1.500 đồng). Thời điểm trả tiền 29/7/2019.

CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (TVA): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 35% (01 cũ kĩ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời điểm thanh toán 24/7/2019.

CTCP Nước tinh khiết Hòa Bình (HBW): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cũ kĩ phiếu nhận 400 đồng). Thời điểm thanh toán 5/8/2019.

CTCP Dược phẩm Trung Ương 25 (UPH): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ lỗ phiếu nhận 300 đồng). Thời điểm trả tiền 9/8/2019.

CTCP Máy Vũ trang Dầu khí (PVM): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 3,5% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 350 đồng). Thời gian trả tiền 15/8/2019.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 32% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 3.200 đồng). Thời điểm thanh toán 20/8/2019.

CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 3,49799% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 349,799 đồng). Thời điểm thanh toán 24/7/2019.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét