Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Lịch chốt quyền kiếm được cũ rích tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp

CTCP Thủy sản Mekong (AAM): Ngày 11/7 – ngày ĐKCC nhận nhất thời ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ hủ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời gian thanh toán 25/7/2019.

CTCP Công ty Công nghệ CMC (CMG): Ngày 25/7 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 15% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.500 đồng). Số cổ hủ tức này sẽ được trả tiền thành 2 đợt, đợt 1 trả 8% vào ngày 30/9/2019 và đợt 2 trả 7% và ngày 27/12/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ hủ đông phát hành cổ lỗ phiếu thưởng do chấp hành tăng vốn cổ hủ phần từ nguồn vốn chủ chiếm hữu tỷ lệ 4,088%.

Tổng CTCP Xây dựng điện vn (VNE): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cũ kĩ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian trả tiền 24/7/2019.

CTCP Đầu tư Thương nghiệp SMC (SMC): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian trả tiền 26/7/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông sản xuất cổ lỗ phiếu trả cũ rích tức tỷ lệ 10%, tương ứng cổ hủ đông chiếm hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cũ rích phiếu mới.

CTCP Sonadezi Long Thành (SZL): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức đợt 2/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.500d đồng). Thời điểm trả tiền 30/7/2019.

CTCP Container Miền Trung (VSM): Ngày 1/8 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12% (01 cũ rích phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 23/8/2019.

CTCP Lilama 18 (LM8): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 15/8/2019.

CTCP Cokyvina (CKV): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời điểm thanh toán 30/7/2019.

CTCP Cầu Đuống (CDG): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức năm 2017 bằng tiền tỷ trọng 5% và chi trả cũ rích tức còn lại năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 7%. Tổng tỷ trọng chi trả 12% (01 cổ phiếu kiếm được 1.200 đồng). Thời điểm thanh toán 30/7/2019.

CTCP Thông tin dấu hiệu tuyến đường sắt Sài Gòn (TSG): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 11,5% (01 cổ phiếu kiếm được 1.150 đồng). Thời điểm trả tiền 26/7/2019.

CTCP Đầu cơ Cao su Đắk Lắk (DRI): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC kiếm được cũ kĩ tức năm 218 bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời điểm thanh toán 22/7/2019. song song công ti cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cũ kĩ đông bằng văn bản.

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 2.000 đồng). Thời điểm trả tiền 19/8/2019.

CTCP Cơ khí Phổ Lặng (FBC): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời điểm thanh toán 9/8/2019.

CTCP Cao su Công nghệ (IRC): Ngày 19/7 – ngày ĐKCC kiếm được cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2,86% (01 cổ lỗ phiếu nhận 286 đồng). Thời điểm thanh toán 6/8/2019.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét