Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Không phải TƯ có bộ, ngành nghề nào thì địa phương có sở, ngành nghề đó

Sở, ngành nghề sẽ được sắp xếp “thống nhất trong đa dạng”, không còn tình trạng tổ chức đồng nhất, không phải TƯ có tập đoàn nào thì địa phương có tổ chức đó như hiện nay.

Chiều nay, UB Thường vụ QH cho quan điểm về vài vấn đề lớn của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của uật Tổ chức Chính cu lỉ và luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Công ty ‘thống nhất trong nhiều chủng loại’

Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc định cho nhân thức, đa số quan điểm ĐBQH ưng ý với việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chính cu lỉ trong việc quy định sườn số lượng cơ quan chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa như dự thảo luật.

Không phải TƯ có bộ, ngành nào thì địa phương có sở, ngành đó
Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc định

Có quan niệm buộc phải làm cho rõ hơn về sườn số lượng tập đoàn chuyên ngành nhằm đảm bảo tính hợp nhất của nền hành chính, sự chỉ huy, điều hành nối liền của TƯ nhưng vẫn tạo sự chủ động, thông minh cho địa phương trong việc bố trí, bố trí công ty bộ máy phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Có ý kiến đề nghị không nên quy định chi tiết về các đơn vị bên trong, trực thuộc cấp tổng cục, cục, vụ, viện, tổ chức chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện như dự thảo uật vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Công ty Chính phủ.

Thường trực UB Luật pháp và tập đoàn chủ trì soạn thảo thống nhất với quan điểm của các ĐBQH nghĩ rằng, việc giao Chính phủ pháp luật sườn số lượng tập đoàn chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương chủ động quyết định, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể.

song song việc này giúp xác định tập đoàn chuyên môn nhất thiết phải tổ chức, những tập đoàn chuyên ngành có thể tổ chức linh hoạt tùy theo đặc điểm, tình hình của địa phương và một số tổ chức chuyên ngành đặc thù, không phải địa phương nào cũng có.

Như vậy, trên toàn quốc sẽ tạo nên sự “thống nhất trong đa dạng” trong việc tổ chức các công ty chuyên môn, không còn tình trạng đồng nhất giống hệt giữa các địa phương, không phải TƯ có tập đoàn nào thì địa phương có tổ chức đó...

Về việc quy định cụ thể về các đơn vị bên trong, trực thuộc các vụ, đơn vị và tập đoàn chuyên ngành, đúng như ý kiến ĐBQH đã nêu, phạm vi điều chỉnh của luật Công ty Chính phủ là quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng, bộ, công ty ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; còn những vấn đề cụ thể khác về tổ chức bộ máy bên trong là thuộc thẩm quyền của Chính cu lỉ.

Bởi vậy, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Llật đã được chỉnh lý theo hướng Chính cu lỉ quy định khung số lượng tổ chức chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; quy định tiêu chí thành lập đơn vị bên trong của bộ, tổ chức ngang bộ, tập đoàn thuộc Chính cu lỉ, tổ chức chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Chính cu lỉ quy định số lượng cấp phó tối đa

Dự thảo luật cũng quy định Chính cu lỉ quy định số lượng cấp phó tối đa, biên chế tối thiểu trong các tập đoàn hành chính nhà nước; cùng lúc giao quyền chủ động cho bộ trưởng, thủ trưởng công ty ngang bộ trong việc sắp xếp số lượng cấp phó của vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổ chức tương lai công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ bảo đảm yêu cầu công tác.

Theo đó, Chính phủ qui định số lượng cấp phó tối đa nhưng phải bảo đảm bình quân không quá 3 người trên một công ty. Số lượng chi tiết cấp phó của mỗi đơn vị do bộ trưởng, thủ trưởng tập đoàn ngang bộ quyết định theo đòi hỏi công tác.

Không phải TƯ có bộ, ngành nào thì địa phương có sở, ngành đó
Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga ủng hộ số lượng cấp phó luật pháp theo quan điểm UB Qui định thay vì qui định cứng như luật hiện hành.

Dự thảo tiếp thu theo hướng giữ nguyên cấp tổng cục không quá 4, còn Chính phủ qui định số lượng cấp phó tối đa của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, công ty sự nghiệp công lập nhưng phải bảo đảm nhàng nhàng không quá 3 người.

"Tôi đồng ý với qui định tổng số cấp phó và để người đứng đầu phân bổ cụ thể. Chẳng hạn một cơ quan luật pháp tổng là 30 cấp phó thì có doanh nghiệp 2, 1, 3, có doanh nghiệp 4 cấp phó. Còn nếu như đang quy định cứng mà thả luôn việc này ủy quyền Chính phủ quy định cụ thể thì không ổn", bà Nga nói.

Ông Định tin tức thêm, việc này bên Đảng đã làm cho rồi, bản thân tuân theo. Cụ thể Bộ Chính trị đã pháp luật các tỉnh giấc ủy, thành ủy được sắp xếp không quá 15 phó ban, riêng Hà Nội và TP.HCM không quá 18. Còn số cấp phó chi tiết từng ban do thường vụ tỉnh giấc ủy quyết định. 

Trưởng ban Công việc ĐB È cổ Văn Túy đưa ra danh sách vướng bận rộn trong giai đoạn khiến cho công tác cán bộ. chậm triển khai là số lượng ủy viên UBND bây chừ đang vướng bầu ủy viên UB trước hay bổ nhiệm trước.

"UBND cần tăng cường trách nhiệm chủ toạ và các phó chủ toạ lên. Tôi đề xuất bộ máy của UBND cần tinh gọn, cần làm rõ nghĩa vụ chủ tịch, phó chủ toạ và một vài thành viên ủy ban ở một vài vị trí được cắt cử, không hề hầu hết giám đốc sở là thành viên UBND", ông Túy thể hiện sự quan trọng.

Không phải TƯ có bộ, ngành nào thì địa phương có sở, ngành đó
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chắc chắn, theo dự thảo luật, Chính phủ cũng giảm mạnh trong sắp xếp tập đoàn chuyên môn. Việc sắp sếp cơ quan bộ Chính phủ cũng chỉ huy Bộ Nội vụ tìm hiểu trình cơ cấu Chính phủ  nhiệm kỳ QH khoá tới. Kể cả số lượng cấp phó giao bộ trưởng quyết định cũng là khuyến khích các doanh nghiệp bên trong bộ sắp xếp gọn lại.

Số cấp phó quy định bình quân là 3 thì có thể bố trí chỗ 4 người, 3 người hoặc, 1 tùy tình hình chứ không đặt điều giảm bên này mà không giảm bên kia.

Nếu bí thư tỉnh làm chủ tịch HĐND thì khóa tới không có ĐBQH là bí thư

Nếu bí thư tỉnh làm chủ tịch HĐND thì khóa tới không có ĐBQH là bí thơ

ngừng thi côngĐây là băn khoăn của Chủ toạ QH khi Thường vụ QH bàn luận sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Công ty chính quyền địa phương chiều nay.

Thu Hằng 


Xem tại: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét