Follow on FaceBook

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

HPG, HNG, SHB, LPB, FRT, GSM, GEX, NKG, SMB, HEM, THG, PTL, APG, SIP, KST, SKV, VCP, VTA: Thông tin thương lượng lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Ông Trằn Đình Long, Chủ tịch HĐQT, đã tìm 5.566.00 cp, nâng lượng chiếm hữu từ 694.433.990 cp (tỷ lệ 25,15%) lên 700 triệu cp (tỷ lệ 25,35%). Giao dịch chấp hành trong khoảng 28/6 tới 8/7/2019.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đăng ký bán 60 triệu cp trong tổng số 512.665.840 cp (tỷ trọng 57,81%) đang chiếm hữu. Thương lượng dự kiến chấp hành theo phương án thỏa thuận trong khoảng 12/7 tới 10/8/2019.

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thủ đô (SHB): Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội đã bán toàn cục 8.157.960 cp (tỷ lệ 0,68%). Thương lượng thực hiện này 28/6/2019.

Nhà băng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Hoàng Văn Thúc, Phó TGĐ, chứng nhận bán toàn cục 186.959 cp (tỷ lệ 0,02%) đang sở hữu. Đàm phán dự định chấp hành trong khoảng 10/7 tới 31/7/2019.

CTCP Bán lẻ Công nghệ số FPT (FRT): Bà Vũ Thanh Huyền, Giám đốc vốn đầu tư, đạt yêu cầu bán 249.000 cp trong tổng số 249.900 cp (tỷ lệ 0,364%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng 12/7 đến 9/8/2019.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM): CTCP Dịch vụ nơi nghỉ ngơi Kim Thành đã tậu 765.500 cp trong tổng số 2 triệu cp hoàn thành thủ tục tậu lúc trước, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.620.380 cp (tỷ lệ 26,68%). Thương lượng thi hành trong khoảng 6/6 tới 3/7/2019.

Tổng CTCP Thiết bị điện vn (GEX): CTCP Điều hành quỹ đầu tư MB (MB Capital) đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 21.154.901 cp (tỷ trọng 5,2%) xuống 18.154.901 cp (tỷ trọng 4,47%) và không còn là cũ rích đông lớn. Giao dịch chấp hành ngày 28/6/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông È cổ Ngọc Diệu, Phó TGĐ, đạt yêu cầu tậu 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Diệu chiếm hữu 286.966 cp (tỷ lệ 0,16%). Đàm phán dự kiến chấp hành trong khoảng 11/7 đến 9/8/2019.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Công ti TNHH Đầu cơ buôn bán BĐS Việt Gia Phú hoàn thành thủ tục sắm 1.081.773 cp. Trước giao dịch công ti Việt Gia Phú chiếm hữu 918.227 cp. Giao dịch dự định thi hành trong khoảng 11/7 tới 9/8/2019.

CTCP Chế tạo cơ điện Thủ đô (HEM): Tổ chức kinh doanh TNHH Thiết bị điện Gelex đã tìm 1.796.149 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký tìm trước đây, nâng lượng sở hữu trong khoảng 27.888.767 cp (tỷ lệ 72,06%) lên 29.684.916 cp (tỷ trọng 76,7%). Đàm phán thi hành theo phương án thỏa thuận ngày 5/6/2019.

CTCP Đầu cơ và Xây đắp Tiền Giang (THG): Ông Nai lưng Hoàng Huân, Tổng Giám đốc, đã tìm 100.000 cp, nâng lượng chiếm hữu sau đàm phán lên 585.290 cp (tỷ lệ 4,43%). Đàm phán chấp hành từ 17/6 tới 8/7/2019.

CTCP Đầu tư hạ tầng và thành phố Dầu khí PVC (PTL): Ông Đinh Việt Thanh, Phó Giám đốc, đã tậu 1.228.800 cp trong tổng số 10 triệu cp đạt yêu cầu sắm trước đây, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 14.656.760 cp (tỷ lệ 14,82%). Thương lượng thực hiện từ 5/6 tới 4/7/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Lê Thị Mai Hòa, chủ đầu tư tư nhân, đã bán 115.810 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 1.597.910 cp (tỷ lệ 4,7%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/4/2019.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ông Nai lưng Như Hùng, Phó TGĐ, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 517.100 cp (tỷ trọng 0,75%) đang sở hữu. Đàm phán dự kiến thực hiện trong khoảng 10/7đến 8/8/2019.

CTCP Kasati (KST): Ông Nguyễn Long, ủy viên HĐQT, hoàn thành thủ tục mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Long không chiếm hữu cũ kĩ phiếu nào. Thương lượng dự định chấp hành từ 9/7 tới 7/8/2019.

CTCP Nước bánh kẹo yến Sào Khánh Hòa (SKV): CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương vietnam đã bán 520.000 cp, giảm lượng sở hữu trong khoảng 1,5 triệu cp (tỷ trọng 6,52%) xuống 980.000 cp (tỷ trọng 4,26%) và không còn là cổ đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 27/6/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp và Sản xuất năng lượng Vinaconex (VCP): CTCP Đầu tư VSD đạt yêu cầu mua 3,5 triệu cp. Trước đàm phán tổ chức kinh doanh VSD sở hữu 6.217.680 cp (tỷ lệ 10,91%). Giao dịch dự kiến thi hành từ 10/7 tới 5/8/2019.

CTCP Vitaly (VTA): Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP đã tìm 300.000 cp, nâng lượng chiếm hữu từ 2,16 triệu cp (tỷ trọng 27%) lên 2,46 triệu cp (tỷ lệ 30,75%). Thương lượng thi hành trong khoảng 27/6 đến 1/7/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét