Follow on FaceBook

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Hơn 400 dự án gây thất thoát, phung phá vốn nhà nước

Thông báo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình các công trình đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ cho nhân thức, trong năm 2018 có 56.567 dự án thi hành đầu tư trong đó có 23.618 công trình chuyển tiếp, chiếm giữ 41,8%; 32.949 công trình khởi công mới, chiếm 58,2%.

Hơn 400 dự án thất thoát, lãng phí vốn nhà nước

Theo số liệu thông báo, năm 2018 có 1.778 công trình chậm chạp tiến độ, choán 3,1% số dự án thi hành đầu tư trong kỳ.

Các nguyên nhân chậm rãi tiến độ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra danh sách chính yếu là do công tác phóng thích mặt bằng (863 công trình); do giấy tờ đầu cơ (372 dự án); do sắp xếp vốn không kịp thời (278 công trình); do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý công trình và các nhà thầu (142 dự án)…

Cũng trong năm qua, các tập đoàn điều hành nhà nước đã bắt đầu kiểm tra 15.639 dự án, chiếm hữu 27,8% tổng số dự án thi hành đầu tư trong kỳ, đơn vị đánh giá 22.265 dự án, chiếm đoạt 39,57%.

Qua kiểm tra nhận thấy 25 công trình vi phạm quy định về hồ sơ đầu cơ; 54 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 422 dự án có thất thoát, vung phí; 450 dự án phải kết thúc chấp hành. Các địa phương có số dự án phát hiện có thất thoát, phí phạm phổ biến nhất là tỉnh giấc Bắc Giang có 196 công trình, Phú Thọ có 111 công trình, Quảng Ngãi có 58 công trình. Các công trình có thất thoát hoang toàng chủ yếu là các chi phí không có lí, được phát hiện trong quá trình thanh, quyết toán, kiểm toán.

Đây mới chỉ những con số được công bố dựa trên lên tiếng chưa đầy đủ của các bộ, lĩnh vực, địa phương, tổ chức kinh tế, tổng công ty 91.

Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư đánh giá, công tác điều hành đầu cơ từ ngân sách Trung ương được chấn chỉnh và có rộng rãi chuyển biến hăng hái, nguồn vốn ngân sách được bố trí tập trung hơn, hiệu quả đầu tư bước đầu được nâng cao. 

Tuy nhiên, thời gian thực hiện các giấy má sẵn sàng đầu tư còn dài, vài pháp luật còn bất cập; công việc phóng thích mặt bằng vài dự án còn lờ lững, nhiều công trình còn lờ đờ tiến độ, phải yếu tố chỉnh, tình hình thi hành và giải ngân vốn đầu tư công còn đủng đỉnh.

Một số tổ chức có tỷ lệ giải ngân thấp so với ý tưởnrg vốn đã được bố trí như các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Im, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu...; các tổ chức: Bộ Tin tức và Truyền thông; Đài Truyền hình vietnam, Bảo hiểm thị trấn hội vn; Tổ chức Kĩ nghệ Cao su vietnam, Tổ chức Dầu khí vietnam, Tổng công ti Hàng hải vn, Tổng công ty Hàng không vn, Tổng công ti Thuốc lá vn.

Tăng nhanh giám sát dự án BOT

Đối với các công trình đầu cơ theo chế độ công ty đối tác công - tư (PPP), Bộ Chiến lược và Đầu tư cho nhân thức, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận chuyên chở là tổ chức nhà nước có thẩm quyền ký kết một vài phù hợp đồng dự án theo cơ chế BOT nhiệt điện, liên lạc nhưng không có số liệu báo cáo.

Tổng vốn đầu cơ của các công trình PPP theo ý tưởnrg trong năm là 77.005 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công nhập cuộc là 1.638 tỷ đồng, choán 2,13%; vốn chủ chiếm hữu của các chủ đầu tư là 22.353 tỷ đồng, chiếm hữu 29%; vốn mượn thương mại là 53.012 tỷ đồng, chiếm giữ 68,8%. Tổng giá trị thi hành là 36.201 tỷ đồng, đạt 47% so với chiến lược.

Bộ Chiến lược và Đầu tư đánh giá, trong vấn đề kiện nguồn ngân sách nhà nước còn rất hạn giễu cợt so với nhu cầu đầu cơ, việc thi hành các dự án đầu cơ theo chế độ PPP trong các năm qua nhằm mở mang thu hút nguồn lực đầu cơ trong khoảng các vốn đầu tư ngoài ngân sách của các chủ đầu tư trong và ngoài nước để hoàn thiện cơ sở vật chất cơ sở, thu hút đầu tư, tạo ra kinh tế - phố hội của các địa phương và của cả nước.

Tuy nhiên, còn nhiều hạn dè bỉu sinh tồn như các công trình BOT liên lạc hiện nay chính yếu do các nhà đầu tư nội địa thực hiện, chưa thú vị được vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án BOT. Vị trí trạm thu phí, mức thu phí còn phổ quát bất cập, thiếu minh bạch.

Bổn phận giải trình của tổ chức nhà nước về tính hiệu quả của dự án như mức lợi nhuận của nhà đầu tư, thời hạn chủ đầu tư được Nhà nước nhượng quyền thu phí của người dùng dịch vụ, giá dùng nhà cửa/phục vụ công, chừng mực tham gia của Nhà nước chưa rõ ràng. Năng lực giám sát về cơ chế thu phí còn yếu, thiếu minh bạch trong thời kỳ quản lý hợp đồng.

Một vài dự án BOT vận động vốn đầu tư đầu cơ từ các nhà đầu tư và các ngân hàng thương mại là các tổ chức nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước cổ hủ phần hóa cốt yếu là vốn nguồn vốn vay ngắn hạn nhưng lại được dùng cho đầu tư dài hạn nên tiềm tàng đa dạng nguy cơ không may an toàn hệ thống ngân hàng.

Các dự án thực hiện theo hình thức BT lừ đừ khai triển thi hành, vài dự án gặp mặt gian truân do chưa có nguồn trả tiền cho nhà đầu tư do chưa có Nghị định của Chính phủ chỉ dẫn thanh toán theo cơ chế này.

Bộ Chiến lược và Đầu cơ kiến nghị, các tập đoàn yêu cầu lưu ý hoàn thành một số luật pháp tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ Qui định cụ thể thi hành một vài yếu tố của Luật Đấu thầu về chọn chủ đầu tư như: vấn đề ưu đãi tiền thuê đất, sử dụng đất, quy trình chọn chủ đầu tư, hình thức trả tiền theo phù hợp đồng BT bằng quỹ đất.

Cần tăng mạnh công tác giám sát của Quốc hội, của người dân duyệt y Ủy ban Trung ương Chiến trận Quốc gia vietnam, tăng cường giám sát việc khai triển chấp hành các dự án BOT, để đảm bảo đúng bổn phận của từng bên, tạo sự công khai, sáng tỏ trong thực thi các chế độ chấp hành các dự án đầu tư theo chế độ công ty đối tác công tư (PPP).

Theo Kiều Linh

Vneconomy


Có thể bạn quan tâm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét