Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Hạn ngạch nhập khẩu gạo trong khoảng Campuchia năm nay là 300.000 tấn

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT pháp luật việc du nhập mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có căn do từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch quan thuế năm 2019 và năm 2020.

Thông tư nêu rõ, ứng dụng hạn ngạch thuế quan nhập cảng đối với hai mặt hàng có nguồn gốc từ Vương quốc Campuchia thừa hưởng thuế suất thuế nhập cảng khuyến mại khi nhập khẩu vào vn năm 2019 và năm 2020 là gạo và lá thuốc lá khô.

Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2019 là 300.000 tấn gạo (nếu như là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc = 1kg gạo). Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2020 là 300.000 tấn gạo.

Tổng lượng hạn ngạch lá thuốc lá khô năm 2019 và 2020 đều là 3.000 tấn mỗi năm.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2019 được áp dụng cho các tờ khai chứng nhận với tổ chức thương chính từ ngày 26/02/2019 tới hết ngày 31/12/2019. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 được áp dụng cho các tờ khai đạt yêu cầu với tập đoàn hải quan trong khoảng ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Về thuế suất thuế nhập cảng, hàng hóa nhập cảng theo hạn ngạch quan thuế qui định nêu trên thừa hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi khác lạ theo qui định của Chính phủ.

Thông tư nêu rõ điều kiện để thừa hưởng thuế suất thuế du nhập khuyến mại đặc biệt như sau hàng hóa nhập cảng phải có Giấy đạt yêu cầu xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương nghiệp Vương quốc Campuchia hoặc công ty được ủy quyền cấp theo luật pháp của phía Campuchia và khiến giấy tờ hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, doanh nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch quan thuế do Bộ Công Thương cấp theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể trong khoảng ngày 12/8/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét