Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

[Cập nhật]: Toàn cảnh kết quả buôn bán của các nhà băng 6 bốn tuần đầu năm 2019

Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Theo BCTC của Vietcombank, trong 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận hợp nhất của nhà băng đạt 11.303 tỷ đồng, tăng đến 41% so với cùng kỳ. Theo đó, Vietcombank tiếp diễn giữ vững địa điểm số một về lãi trong hệ thống ngân hàng.

BCTC của Vietcombank cho thấy, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng đều có kết quả khả quan. Dường như đó, nhà băng dè xẻn chi tiêu hoạt động và chỉ tăng nhẹ chi tiêu dự phòng không may. 

Chi tiết, doanh thu lợi nhuận thuần trong 6 bốn tuần đầu năm đạt 17.078 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Với một nhà băng có diện tích lớn như Vietcombank, mức phát triển này khá tuyệt vời. Doanh thu trong khoảng hoạt động nguồn đầu tư cũng đam chiếm đoạt khoảng 74% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Trong khi hoạt động nguồn đầu tư, lợi nhuận trong khoảng hoạt động phục vụ của vietcombank cũng tăng gần 24% đạt 2.145 tỷ đồng. Lợi nhuận trong khoảng buôn bán ngoại hối tăng 57% lên 1.628 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh còn lại kém khả quan hơn. Lợi nhuận trong khoảng trao đổi chứng khoán chỉ đạt 84 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Thu nhập đầu tư mua cổ phần giảm 63%, chỉ đạt 201 tỷ. Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm 19%, chỉ đạt 1.934 tỷ đồng.

Tương tự, tổng doanh thu hoạt động của nhà băng đạt hơn 23.000 tỷ, tăng 20% so với cùng kỳ. Cùng với đó, dè xẻn chi tiêu đã góp phần tạo nên mức lãi kỷ lục của Vietcombank.

Trong 6 tháng, chi phí hoạt động của Vietcombank chỉ tăng 6,6% so với cùng kỳ lên mức 8.451 tỷ. Theo đó, tỷ lệ tổng chi phí hoạt động/ tổng thu nhập hoạt động đạt mức 36,6%, thấp hơn phổ quát so với mức 41,3% so với nửa đầu năm trước. Chi tiêu đề phòng không may nguồn vốn vay cũng chỉ tăng nhẹ 2,5% lên 3.317 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2019, tổng của cải Vietcombank đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho mượn khách khàng tăng 9,9% đạt 682.809 tỷ đồng. Vận động tiền gửi của khách hàng tăng 8,6% đạt 870.860 tỷ đồng.

Nợ xấu của ngân hàng tăng 910 tỷ so với hồi đầu năm lên mức 7.134 tỷ. Theo đó, tỷ trọng nợ xấu trên tổng dư nợ cho mượn trong khoảng mức 0,99% hồi đầu năm tăng lên 1,03%.

Nợ xấu tại Vietcombank tăng chủ yếu do Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng vọt trong khoảng 292 tỷ lên tới 1.670 tỷ, tức tăng đến gần 6 lần. Trong khi đó, nợ đội ngũ 4 và nợ đội ngũ 5 có khuynh hướng giảm.


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét