Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng

Bộ Giao thông vận chuyên chở, Ủy ban dân chúng các thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương, Ủy ban Điều hành vốn Nhà nước tại công ty:Công điện nêu rõ, trong thời điểm qua, Bộ Giao thông vận vận chuyển và các bộ, ngành nghề, địa phương đã tích cực khai triển hệ thống thu phí theo chế độ điện tử tự động không dừng, đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chuỗi hệ thống thu phí tự động không dừng còn rất chậm rãi, chưa đáp ứng đòi hỏi đặt ra. Để sớm chuyển sang thi hành thu phí theo cơ chế điện tử không người điều khiển không dừng, tạo điều kiện dễ ợt cho người nhập cuộc giao thông và sáng tỏ trong hoạt động thu phí, Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi:

1. Bộ Liên lạc vận vận tải, Ủy ban quần chúng các thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại đơn vị:

- Nhanh chóng thi hành các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai chuỗi hệ thống thu phí điện tử không người điều khiển không dừng theo đúng luật pháp tại Quyết nghị số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 và chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 04 tuần 02 năm 2018; đảm bảo chậm rãi nhất trước ngày 31/12/2019 chuyển sang thu phí tự động đối với số đông các trạm thu phí trên toàn quốc.

- Yêu cầu chủ đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các công trình có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng qui định của quy định và chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/3/2018.

2. Bộ Liên lạc vận vận chuyển

- Đẩy mạnh giám sát, rà soát, đảm bảo hệ thống thu phí tự động không dừng hoạt động tin cậy, không có sự cố, phục vụ vừa đủ các yêu cầu công nghệ, quy chuẩn và các luật pháp của pháp luật trong giai đoạn đầu tư và sử dụng chuỗi hệ thống.

- Chỉ huy các cơ sở đăng kiểm và các doanh nghiệp có can hệ chấp hành dán thẻ đầu cuối (Etag) đối với tất cả các công cụ liên lạc cơ giới các con phố bộ thuộc đối tượng thu phí liên lạc tuyến đường bộ; phối thích hợp dán thẻ Etag đối với các dụng cụ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

- Chủ trì, phối phù hợp với Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phân luồng giao thông tại các trạm thu phí; hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn tuyến đường đối với từng cửa thu phí của các trạm (cửa thu không người điều khiển, cửa thu hỗn phù hợp); có giải pháp xử lý nghiêm đối với tài xế cố tình đi không đúng làn tuyến phố, gây ùn tắc liên lạc và mất bình an đơn côi tự tại các trạm thu phí.

- Kiểm tra, yêu cầu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ qui định về thu phí dùng tuyến phố bộ theo hình thức điện tử không người điều khiển không dừng, đảm bảo thích hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

3. Ngân hàng Nhà nước vietnam lãnh đạo các Ngân hàng thương nghiệp kết nối tài khoản nhà băng với trương mục dịch vụ công tác thu phí theo chế độ điện tử tự động không dừng của chủ phương tiện giao thông, đảm bảo liên thông, thuận lợi, bình an.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ huy các tổ chức thông tấn, tin báo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bình thường các luật pháp của qui định và chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ về thu phí theo cách thức điện tử không người điều khiển không dừng.

5. Thông tấn phường Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói vn tăng nhanh tuyên truyền về chủ trương chuyển sang thu phí điện tử tự động không dừng; trong đó tập trung tuyên truyền về quy định của pháp luật đối với việc thu phí theo hình thức điện tử không người điều khiển không dừng (Quyết nghị số 437/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 và Công điện này.

6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban quần chúng các thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương, Chủ tịch Ủy ban Điều hành vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu bổn phận trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ chuyển sang thu phí điện tử không người điều khiển không dừng đối với các trạm thu phí thuộc khuôn khổ điều hành; lên tiếng Thủ tướng Chính phủ kết quả chấp hành trước ngày 30/11/2019.

7. Giao Bộ trưởng Bộ Liên lạc vận vận tải sau khi kết thúc chuyển sang thu phí tự động không dừng đối với số đông các trạm thu phí trên toàn quốc (chậm chạp nhất ngày 31/12/2019), khẩn trương rà soát, bình chọn và có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng Chính phủ trong 04 tuần 01 năm 2020. Nêu rõ những mặt được, chưa được và hướng giải quyết bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp lòng dân./.

Theo VGP

VGP


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét