Follow on FaceBook

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Yêu cầu mô phỏng quản lý nhà bình thường cư giỏi | MuaBanNhaDat

Theo Bộ trưởng Xây dựng, hiện cả nước có hơn 4.400 phổ biến cư và qui định quy định đầy đủ nhưng vẫn còn xảy ra tranh chấp ở một vài bình thường cư. Các tranh chấp như chậm rãi công ty hội nghị nhà chung cư, bất đồng về đóng góp, kinh phí điều hành vận hành, xác định điều hành phổ biến riêng, thu chi nguồn vốn của ban quản lý, không hợp nhất chọn đơn vị quản lý điều hành, lừ đừ cấp giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, chất lượng công trình, nhà đầu tư không xây đắp nhà cửa cơ sở trong khu vực công trình trong quyết định được duyệt...

Theo Bộ trưởng, nguyên cớ là vài qui định pháp luật chưa toàn diện về thời điểm nộp kinh phí bảo trì, quy định chuyển tiếp phù hợp đồng mua nhà, luật pháp về hành vi vi phạm, nhạo báng tài chưa kịp thời, chưa có qui định về kinh phí bảo trì chiếm hữu chung và phòng sinh hoạt đồng đội.

de xuat mo hinh quan ly nha chung cu chuyen nghiep

Bộ Xây đắp sẽ đề nghị mô phỏng nhà đầu tư tự quản lý và dùng kinh phí bảo trì nhà phổ biến cư; mô hình giao công ty điều hành điều hành giỏi

Trong khi đó, một số nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, chú ý lãi nên không tạo dựng tài khoản riêng để quản lý, trì hoãn bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị.

Dường như, một vài người dùng nhà không xem xét kỹ lao lý trong thích hợp đồng, trong đó chủ đầu tư đưa ra khoản hữu ích cho mình. Một số thành viên Ban quản trị ít kinh nghiệm chuyên ngành, vai trò quản lý địa phương chưa tốt.

Theo đó, để giữ vững tốt hơn, Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi qui định về thu kinh phí bảo trì, tư cách pháp nhân của ban quản trị. Hiện đã có mô phỏng Ban quản trị nhà bình thường cư nhưng sắp tới, Bộ Xây đắp sẽ bắt buộc mô phỏng chủ đầu tư tự điều hành và dùng kinh phí bảo trì nhà tầm thường cư; mô hình giao công ty quản lý vận hành chuyên nghiệp. Theo Bộ trưởng, mô hình quản lý sẽ nhiều chủng loại, linh động hơn. Mô phỏng do tập thể tự lựa chọn và đều phải có giám sát chuẩn y ban quản trị của toà chung cư đó.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét