Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Vietnam sẽ tiến đến bỏ hình thức 'biên chế nhạo suốt đời'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bạn dạng trả lời đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Thủ đô) về điều chất lượng nhóm cán bộ, công chức, viên chức.

Về đạo đức, lối sống và số lượng, chất lượng lực lượng cán bộ, công chức, nhân viên, Thủ tướng cho biết tại vài tập đoàn, doanh nghiệp vẫn còn tình trạng thả lỏng quản lý; kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm; vẫn nảy sinh những hành vi nhũng nhiễu, thụ động, gây quấy quả tới người địa phương, đơn vị.

Thể hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, nhân viên xảy ra ở phổ thông nơi, đa dạng chỗ. Hiện trạng vi phạm quy định, quy giễu cợt, qui định trong hoạt động công vụ, có phổ thông trường hợp bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị tróc nã tố, xét xử.

Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hiện ra đẳng cấp ứng xử, lề lối làm cho việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1847 phê phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Đề án tập trung chấp hành các nội dung về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, về chuẩn mực giao du, ứng xử của cán bộ, công chức, nhân viên; chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, nhân viên và về y phục của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Dường như việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án văn hóa công vụ, Thủ tướng đòi hỏi các ngành, các đơn vị quản lý, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần khai triển thi hành đồng bộ các giải pháp như chuỗi hệ thống hoá lại pháp luật Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; tăng cường phân cấp, giao trách nhiệm cho chủ tịch, giải quyết nghiêm các trường hợp vi phạm…

Về tinh giảm biên chế, tại khối Chính phủ quản lý, tính đến năm 2019, biên chế nhạo công chức đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; biên chế nhạo nhân viên giảm 3,87% so với năm 2015.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp đồng 68 đã thực hiện tinh giảm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trong khoảng năm 2015 đến 31/12/2018 là 41.268 người.

Dĩ nhiên, Thủ tướng cho rằng việc thi hành giảm số lượng đơn thuần, chưa gắn việc giảm số lượng với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng nhóm cán bộ, công chức, viên chức. Biên giễu cợt sự nghiệp y tế và giáo dục thừa, thiếu toàn cục.

Trước những sống sót như vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo các Bộ, ngành nghề, địa phương dồn vào một chỗ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã được phân công, đẩy mạnh tuyên truyền, tầm thường, quán triệt chủ trương tinh giản biên chế, chế độ tinh giảm biên giễu cợt đến cán bộ, công chức, viên chức và người công phu thuộc quyền quản lý, trong đó lưu tâm công việc hoàn thiện thể chế giễu;

Các công ty cần kiểm tra, sắp xếp lại công ty bộ máy; xây dựng đề án địa điểm việc làm phù hợp; cơ cấu lại hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên. Trước mắt, Chính phủ sẽ bổ sung biên dè bỉu tương lai y tế, giáo dục cho một số địa phương tăng dân số cơ học để đảm bảo nguyên tắc có sinh viên có thầy giáo đứng lớp, có người bệnh có cán bộ y tế theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Dường như đó, cần có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm cho để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên và tiến đến bỏ cơ chế "biên chế suốt đời". Giữ vững nghiêm ngặt, sàng lọc kỹ lưỡng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn giễu cợt, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhậm, tới tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, cần lưu tâm công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên để bảo đảm thực chất; đẩy mạnh tự thanh tra, rà soát công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm…

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét