Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Trong khoảng 1/7, lãnh đạo không được bố trí thê thiếp con điều hành về nhân lực, kế toán

Từ mai (1/7), Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 chính thức có hiệu lực với đa dạng điểm mới so với luật cũ ban hành năm 2005, pháp luật nghiêm ngặt hơn về những việc cán bộ, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong Nhà nước phải tuân theo.

Trước tiên, luật mới yêu người có chức phận quyền hạn không được xây dựng, tham gia điều hành, điều hành doanh nghiệp cá nhân hoặc các loại công ty. Chủ tịch, cấp phó của người đứng đầu tư quan Nhà nước cũng như thê thiếp chồng, bố mẹ, con cái của họ không được góp vốn tham gia đơn vị hoạt động trong ngành người đó trực tiếp thi hành việc điều hành Nhà nước.

Đáng xem xét, các cán bộ, lãnh đạo phải tuyệt đối làm theo qui định về "Hồi tỵ". Cụ thể, chủ tịch, cấp phó của người đứng đầu tư quan, doanh nghiệp, công ty không được sắp xếp phi tần hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về đơn vị nhân lực, kế toán; làm cho thủ quỹ, thủ kho trong công ty, tổ chức, doanh nghiệp hoặc thương lượng, mua bán hàng hóa, phục vụ, ký kết hợp đồng cho công ty, công ty, đơn vị đó.

Các cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, điều hành và viên chức trong tập đoàn, đơn vị, thuộc Nhà nước cũng phải được luân chuyển định kỳ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển với chỉ huy, người quản lý được chấp hành theo pháp luật về luân chuyển cán bộ.

Công ty Nhà nước cũng phải thi hành công khai, sáng tỏ về đơn vị và hoạt động của chính mình; có bổn phận công ty họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho tạp chí định kỳ hoặc bỗng nhiên xuất về công ty về công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Một điểm mới tiếp theo, Luật Phòng chống tham nhũng 2018 pháp luật không chỉ công chức, những người là sĩ quan công an, sĩ quan quân đội, quân nhân nhiều năm kinh nghiệm; người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng dân chúng cũng phải kê khai doanh thu, của cải có giá 50 triệu đồng trở lên; của cải ở nước ngoài...

Phiên bản kê khai phải được công khai tại nơi họ công việc; riêng bạn dạng kê khai của người dự kiến được bổ dụng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, công ty Nhà nước phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên.

 Trường hợp phát hiện tài sản, doanh thu có cô động trong khoảng 300 triệu đồng trở lên so với của nả, thu nhập đã kê khai lần liền lúc trước nhưng không được kê khai, tập đoàn giữ vững của cải, thu nhập có quyền yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung tin tức có liên quan. Ví như của cải, thu nhập có bất định tăng, cán bộ phải giải trình về việc này.

Trường phù hợp kê khai không chân thực, người kê khai phải bị xử lý kỷ luật công khai; người ứng cử Quốc hội hoặc Hội đồng quần chúng. # bị tạm thời dừng ứng cử...

Không chỉ với tổ chức, tổ chức Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng còn nhân tố chỉnh một vài quan hệ; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, buôn bán và pháp luật về thanh tra việc phòng chống tham nhũng tại công ty, tổ chức ngoài Nhà nước.

Bên cạnh đó, luật mới qui định Nhà nước cam kết thi hành các yếu tố ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng có Việt Nam là thành viên; thích hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, công ty, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống tham nhũng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn diện cương vực và các bên cùng hữu dụng.

Theo Xuân Ân

Tiền phong


Xem tại: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét