Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

TPHCM: Bảng giá đất năm 2020 sẽ được xây đắp như thế nào?

Bảng giá đất năm 2020 được dùng để tính tiền dùng đất khi nhà nước thừa nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyến mục đích sử dụng đất trong khoảng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp chẳng hề là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ mái nhà cá nhân; tính thuế sử dụng đất; 

Bảng giá đất dùng để tính phí và lệ phí trong điều hành, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong ngành đất đai; tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt thòi trong điều hành, dùng đất đai; tính trị giá quyền sử dụng đất để trả cho người tình nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường thích hợp đất trả lại là đất nhà nước giao có thu tiền dùng đất, thừa nhận quyền sử dụng đất có thu tiền dùng đất, đất thuê thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê.

Đối với đất ở thị trấn; đất thương nghiệp, dịch vụ tại thành phố; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chẳng hề là đất thương nghiệp, phục vụ tại thị trấn có kĩ năng sinh lợi cao, hữu dụng thế trong sử dụng đất khiến cho mặt bằng sản xuất SP, thương mại, phục vụ thì căn cứ tham gia thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh giấc được qui định giá cao hơn nhưng không quá 30% so với giá tiền tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính địa phương, UBND cấp tỉnh được quy định chi phí cao hơn nhưng không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong sườn giá.

Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng thì căn cứ vào giá đất rừng sản xuất tại khu vực phụ cận đã quy định trong bảng giá đất và căn cứ các phép tắc định giá để pháp luật giá thành đất.

Đối với các loại đất nông nghiệp khác thì căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá và căn cứ chế độ định giá để quy định giá bán đất.

Đối với đất sử dụng tham gia các mục đích công cộng có mục đích buôn bán, đất xây dựng trụ sở tổ chức, đất xây dựng nhà cửa tương lai thì căn cứ vào giá đất đóng chai, buôn bán đối với đất dùng tham gia mục đích công cộng có mục đích buôn bán hoặc giá đất ở đối với đất hội sở tập đoàn, đất xây đắp nhà cửa sự nghiệp tại khu vực phụ cận đă quy định trong bảng giá để qui định giá tiền đất.

Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên sử dụng sử dụng tham gia mục đích nuôi trồng thủy sán thì vận dụng sườn giá đất nuôi trồng thủy sản; dùng tham gia mục đích phi nông nghiệp hoặc dùng tham gia mục đích phi nông nghiệp hòa hợp với nuôi trồng thủy sản thì căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp tại khu vực phụ cận đã pháp luật trong bảng giá để qui định tầm giá đất.

Như các năm trước, bảng giá đất năm 2020 vẫn được xây đắp theo nguyên tắc: xây đắp theo các tuyến đường, đoạn đường; đối với các hẻm thì ngoài giá đất mặt tiền đã được xây dựng, các vị trí hẻm, cấp hẻm vẫn không thay đối; riêng đối với đất nông nghiệp thì tính theo khu vực.

Bên cạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định bổ sung tham gia bảng giá đất những tuyến tuyến phố mới được đặt tên; vấn đề chỉnh mặt bằng giá đất của bảng giá đất ở năm 2015 cho phù hợp với khuông giá đất của Chính phủ; nhân tố chỉnh giá đất giáp giới giữa các quận - huyện chưa phù hợp với yếu tố kiện hạ tầng cơ sở vật chất, kinh tế-xã hội của khu vực; phối hợp với các tỉnh có đất giáp ranh (Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh) lập phiên bản đồ vùng giáp ranh phân theo từng loại đất, thăm dò giá từng loại đất trong vùng giáp giới giữa 2 tỉnh, thống nhất giá các loại đất vùng trong vùng giáp giới.

Bảng giá đất năm 2020 được ban hành bình ổn cho 5 năm.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét