Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc | MuaBanNhaDat

Theo đó, Thủ tướng đòi hỏi Bộ Tài nguyên và Không gian và các bộ, lĩnh vực có can dự, UBND các thức giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương doanh nghiệp thực hiện kiểm kê đất đai, lập bạn dạng đồ hiện trạng dùng đất năm 2019 trên khuôn khổ cả nước, nhằm đánh giá thực trạng tình hình dùng đất đai của từng công ty hành chính các ngành, khiến hạ tầng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch dùng đất các đơn vị quản lý thời kỳ 2021 - 2030 và xây đắp ý tưởnrg tạo ra kinh tế - phố hội tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bạn dạng đồ tình trạng sử dụng đất gồm: diện tích các loại đất; diện tích các loại đối tượng đang dùng đất, đối tượng đang quản lý, trong đó, kiểm kê cụ thể các loại đất trồng lúa, đất rừng đóng hộp, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Quy mô đất ngập nước, đất khu bảo tàng tự nhiên, đất cơ sở bảo tồn nhiều chủng loại sinh học…

Cùng với đó là tình hình dùng đất do công ty nhà nước, công ty cổ lỗ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban điều hành rừng và các doanh nghiệp đóng hộp nông, lâm nghiệp dùng; đất tại các dự án xây đắp nhà ở thương nghiệp; đất xây đắp các tòa tháp sự nghiệp ngoài công lập, tòa tháp công cộng có mục đích buôn bán; đất nông nghiệp dùng tham gia mục đích công ích.

tong kiem ke dat dai tren toan quoc

Tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc trong khoảng ngày 1/8/2019 (Ảnh minh hoạ).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, phối thích hợp với các tỉnh giấc, thành chấp hành kiểm kê đất quốc phòng, đất bình an để hợp nhất số liệu phục vụ yêu cầu tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai, lập phiên bản đồ trạng thái sử dụng đất năm 2019 của từng địa phương, cùng lúc gửi công bố kết quả về Bộ Khoáng sản và Không gian để tổng hợp.

Chỉ thị nêu rõ: Thời điểm triển khai chấp hành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thi hành thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính tới ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành và công bố kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng dùng đất năm 2019 sẽ chấm dứt trước ngày 16/6/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xong xuôi và gửi kết quả cho UBND cấp thức giấc trước ngày 16/01/2020 để tổng thích hợp, thông báo; gửi kết quả về Bộ Khoáng sản và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét