Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thủ đô nhân tố động, bổ nhiệm hàng loạt nhân lực chủ yếu

Tại Lễ công bố, Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội đã lên tiếng các quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về nghỉ hưu, bổ dụng, bổ nhậm lại, giao đảm nhận đối với 10 cán bộ.

Chi tiết, Quyết định số 2488/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019, về việc ông È Huy Sáng, sinh ngày 20/6/1959, chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội được nghỉ hưu để hưởng hình thức bảo hiểm xã hội trong khoảng ngày 01/7/2019.

Quyết định số 2348/QĐ-UBND, ngày 13/5/2019, về việc ông Nguyễn Trung Sơn, sinh ngày 19/6/1959, Chủ toạ Hội đồng thành viên Tổng Công ti Đầu cơ và Tạo ra nhà Thủ đô được nghỉ hưu để hưởng cách thức bảo hiểm thị trấn hội trong khoảng ngày 01/7/2019.

Quyết định số 3266/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019, về việc bổ nhậm lại ông Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 5/9/1970, tiếp tục giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị. Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm.

Quyết định số 3266/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019, về việc bổ dụng lại ông Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 18/6/1968, tiếp diễn giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị. Thời điểm bổ dụng lại là 5 năm.

Quyết định số 2399/QĐ-UBND, ngày 13/5/2019, về việc bổ nhiệm lại bà È Thị Phương Lan, sinh ngày 3/2/1968, tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Thủ đô khi đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.

Quyết định số 3268/QĐ-UBND, ngày 18/6/2019 về việc bổ dụng ông Lưu Quang Huy, sinh ngày 2/10/1969, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch xây đắp Thủ đô. Thời điểm bổ dụng là 5 năm.

Quyết định số 3456/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019, về việc bổ nhiệm ông Trương Hải Long, sinh ngày 19/02/1971, Phó Bí thơ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ti Đầu cơ và Phát hành nhà Thủ đô giữ chức phận Chủ toạ Hội đồng thành viên Tổng Tổ chức kinh doanh Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Thời điểm bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 3468/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019, về việc giao ông Nguyễn Đình Hoa, sinh ngày 3/21969, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đảm trách điều hành Sở nội vụ tới thời gian UBND TP bổ nhậm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định có hiệu lực kể trong khoảng ngày 1/7/2019.

Quyết định số 3388/QĐ-UBND, ngày 26/6/2019, về việc nhân tố động, bổ nhiệm bà Ngô Minh Hoàng, sinh ngày 11/12/1976, Trưởng phòng Tổng phù hợp, Văn phòng HĐND TP Hà Nội tới kiếm được công tác tại Sở Du lịch TP Thủ đô giữ chức phận Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội. Thời điểm bổ dụng là 5 năm.

Quyết định số 3400/QĐ-UBND, ngày 25/6/2019, về việc bổ dụng ông Trần Trung Hiếu, sinh ngày 11/7/1977, Trưởng phòng Điều hành hạ tầng lưu trú, Sở Du lịch TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngao du TP Thủ đô. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ toạ UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Bình thường thay mặt Ban cán sự Đảng UBND chúc mừng nhị đồng minh Trần Huy Sáng và Nguyễn Trung Sơn xong xuôi lý tưởng nhiệm vụ được giao, nghỉ hưu để hưởng cách thức bảo hiểm phố hội trong khoảng ngày 1/7/2019. Với những bạn hữu được trao quyết định bổ dụng, bổ nhiệm lại, Chủ tịch UBND TP ước muốn các đồng minh tiếp tục cầu thị, học hỏi để khắc phục tốt công tác được giao, cấu kết gắn bó với số đông lãnh đạo các Sở để cùng xong xuôi lý tưởng nhiệm vụ.

Hồng Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét