Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thanh tra vụ Thủ Thiêm: Kiến nghị xử lý cán bộ thuộc Bộ Chính trị điều hành

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về công việc điều hành nhà nước và thi hành quy định trong quy hoạch, quản lý xây đắp, đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM, trong đó đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, sai phép trong thời kỳ thi hành đầu cơ, xây dựng công trình.

Phổ thông sai phép trong chọn lựa nhà đầu tư

Thanh tra Chính phủ cho nhân thức, khu đô thị Thủ Thiêm được Thủ tướng phê phê duyệt từ năm 1996 có diện tích 930 ha, tổng dân số khoảng 200.000 người. Đương nhiên, công đoạn đầu tư, xây đắp khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND Tp.HCM và các sở lĩnh vực liên quan đã có khá phổ quát vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, về vấn đề quy hoạch, quản lý dùng đất đai, UBND Tp.HCM đã ban hành Vấn đề lệ quản lý xây đắp Khu thị trấn mới Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các công trình theo thứ tự dành đầu tiên và trình duyệt theo pháp luật theo quan điểm lãnh đạo của Thủ tướng, chỉ lập, trình, chuẩn y công trình khi đã có nhà đầu tư nhập cuộc mà không theo quy trình dành đầu tiên, dẫn đến việc đầu tư xây dựng các dự án thiếu đồng bộ, khó quản lý, có nơi thả lỏng điều hành việc đầu cơ xây dựng, lờ đờ khai triển đầu tư xây dựng...

Các công ty chức năng liên quan của thị trấn đã bắt buộc và được Túc trực Thành ủy, UBND thành phố phê thông qua chi tiêu đầu cơ bình quân cho 1 m2 đất thương mại - phục vụ - nhà ở là 26 triệu tiền việt/m2, không bằng nhau giảm khoảng 50% so với đơn giá đã được các sở, ngành nghề đề xuất ban sơ với nguyên nhân loại bớt một số chi tiêu cho các hạng mục nhà cửa đã được phê duyệt quy hoạch có tổng giá trị là hơn 17.000 tỷ đồng, là không vừa đủ và không đúng luật pháp.

Ngoài ra, khi đề nghị cách thức giá trên, các sở, ngành nghề và UBND đô thị đã không tính lãi đối với khoản tiền được tạm ứng từ ngân sách nhà nước, dẫn tới tổng mức đầu cơ đã xác định và phê duyệt là không đúng pháp luật.

Việc UBND Tp.HCM và các sở, ngành lấy giá 26 triệu tiền việt/m2 khiến cho giá tối thiểu để xác định trị giá quyền dùng đất theo qui định thặng dư hoặc tự thỏa thuận khi giao đất cho nhà đầu tư tại các công trình trong khu thị trấn mới Thủ Thiêm là không toàn diện, thiếu đúng đắn và không đúng luật pháp.

Toàn thể quỹ đất trong Khu thị trấn mới Thủ Thiêm là 221,68 ha được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng UBND Thành phố đã dùng căn bản để thanh toán đối ứng cho các công trình BT được chỉ định nhà đầu tư, nhất là các dự án đầu tư cơ sở khoa học phục vụ cho chính Khu thị trấn mới Thủ Thiêm, không duyệt chế độ đấu thầu công trình hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền dùng đất là vi phạm các qui định về đấu thầu và điều hành sử dụng đất đai.

Tập đoàn thanh tra cho rằng, UBND Tp.HCM đã dùng đơn giá bằng chi phí đầu cơ bình quân là 26 triệu tiền việt/m2 không đầy đủ, thiếu đúng đắn, không đúng qui định làm cho giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất trả tiền đối ứng cho các dự án BT, nhất là các dự án đầu cơ cơ sở khoa học phục vụ cho chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được chỉ định nhà đầu tư, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không chuẩn y hình thức đấu giá đất theo quy định.

Trong khoảng đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn (không ngang nhau địa tô) trong khoảng việc được đầu cơ cơ sở vật chất kỹ thuật chính theo hình thức phù hợp đồng BT.

"Nguyên do và nghĩa vụ chính để xảy ra các thiếu sót, vi phạm trên là do chỉ huy UBND Tp.HCM không thi hành hoàn toản lãnh đạo của Thủ tướng như thường lập các công trình theo thứ tự dành đầu tiên để trình phê duyệt theo luật pháp; theo đó, giao đất, cho thuê đất trước khi đầu cơ xây đắp cơ sở vật chất kỹ thuật chính khu đô thị mới Thủ Thiêm, chỉ định nhà đầu tư không đúng luật pháp...", kết luận của Thanh tra chỉ rõ.

Về việc thực hiện pháp luật trong điều hành đầu cơ xây dựng, Thanh tra Chính phủ cho biết, với dự án BT 4 tuyến con đường chính, đô thị ưng ý chủ trương chỉ định giao cho Công ty Cũ rích phần Đại Quang đãng Minh là nhà đầu tư dự án BT khi chưa đòi hỏi nhà đầu tư lập giấy tờ buộc phải và bình chọn các tiêu chuẩn về trải nghiệm (thiết kế, xây đắp, điều hành, điều hành công trình), chưa bình chọn năng lực tài chính của nhà đầu tư (vốn chủ chiếm hữu, kĩ năng vận động vốn, năng lực quản lý buôn bán), không đăng trên Báo Đấu thầu 3 số liên tiếp… là chưa thực hiện đúng luật pháp về đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Cùng với đó, UBND đô thị đã phê duyệt y dự án, phê phê chuẩn tổng mức đầu cơ là 12.182.175 triệu tiền việt cho công trình 4 tuyến tuyến phố chính trong khu thị trấn mới Thủ Thiêm khi chưa làm cho rõ ý kiến của các sở, lĩnh vực can hệ là không đúng quy định; qua thanh tra phát hiện vài khoản phê ưng chuẩn không đúng quy định với tổng giá trị hơn 1.519 tỷ.

Công ty Cổ phần Đại Quang đãng Minh đang hạch toán chi phí, trong đó, có hơn 25.000 tỷ không chứng nhận để quyết toán trong chi tiêu cho công trình.

UBND đô thị chấp nhận cho chỉ định bổ sung 2 dự án tham gia hợp đồng BT 4 tuyến tuyến đường chính (gồm: Quảng trường trọng điểm, ở dọc đường bờ sông và Khu lâm viên sinh thái thuộc vùng châu thổ phía Nam, trong đó có hạng mục kè bờ dọc sông Sài Gòn đoạn bao quanh khu thành phố).

Đồng thời, giao, phê chuẩn y tiền dùng đất 7 lô đất và ký hợp đồng BT bổ sung trị giá gần 2.000 tỷ khi chưa có công trình được phê duyệt là không đúng luật pháp về quản lý đầu tư (hiện, theo công bố của UBND thành phố, đã hủy bỏ chủ trương giao 7 lô đất trên và sẽ chấp hành doanh nghiệp bán đấu giá quyền sử dụng đất theo qui định).

Công đoạn đầu tư, xây đắp, Công ty Cũ rích phần Đại Quang Minh không thi hành lên tiếng ngày khởi công tới tập đoàn cấp phép xây đắp, bắt đầu xây dựng nhà cửa khi chưa có giấy phép xây dựng tại phổ thông hạng mục tòa tháp; đầy đủ công trình yếu tố chưa thực hiện đúng tiến độ được chuẩn y... nhưng các tập đoàn tính năng của Tp.HCM chưa kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Trong khi, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng liệt kê một vài sai phạm khác ở các dự án BT khác như: công trình BT 4 tuyến các con phố chính, dự án BT Cầu Thủ Thiêm 2,  công trình cơ sở vật chất Khu cư dân phía Bắc; các dự án đối ứng và dự án có thu tiền sử dụng đất khác.

Kiến nghị thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng lãnh đạo giải quyết kinh tế và bổn phận của các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

Trong đó, kiến nghị Thủ tướng chỉ huy UBND thị trấn thi hành thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã lâm thời ứng trong khoảng ngân sách Nhà nước không đúng qui định đã đầu cơ cho khu thị trấn mới Thủ Thiêm tới thời điểm 30/9/2018 là 26.315.905 triệu tiền việt; sớm có biện pháp huy động các nguồn vốn hợp lí để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu cơ cho khu thị trấn mới Thủ Thiêm là 4.286.225 triệu tiền việt. 

Ủy quyền Bộ Vốn đầu tư chủ trì phối phù hợp với các bộ (Xây đắp, Tài nguyên và Môi trường, Chiến lược và Đầu tư), UBND đô thị và Thanh tra Chính phủ thực hiện xác định đúng chi tiêu đầu cơ bình quân đối với quy mô đất tinh khiết mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu cơ hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm, trên hạ tầng đó, làm mức Mức giá để đấu giá quyền dùng đất và chọn nhà đầu tư dự án theo qui định.

Kiến nghị để giao cho Kiểm toán Nhà nước thi hành kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu cơ và giá trị tiền sử dụng đất theo giá hoạt động mua bán và pháp luật của qui định, nhằm giảm thiểu thất thoát tiền của Nhà nước, khắc phục trạng thái mất bằng vận vốn như hiện giờ đối với các dự án BT đang chấp hành trong khu thị trấn mới Thủ Thiêm.

Về xử lý nghĩa vụ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND thị trấn chỉ huy kiểm điểm, xử lý nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp, tư nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Quản lý khu thành phố mới Thủ Thiêm; các Sở Giao thông vận vận tải, Tài Chính, Khoáng sản và Môi trường, Quy hoạch - Kiến Trúc, Xây đắp, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Tìm hiểu Phát hành thị trấn; các đơn vị Giải đáp, các nhà đầu tư dự án... đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu.

Đáng để ý, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lưu ý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các công ty, tư nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thơ quản lý có liên quan đến thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận này.


Tham khảo thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét