Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi hơn 26.300 tỷ đồng ngân sách trong khoảng sai phép KĐT Thủ Thiêm, chuyển thủ tục sang cơ quan thăm dò giả dụ không khắc phục trước 31/12

Theo đó, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trong giai đoạn thực hiện đầu cơ, xây dựng KĐTM Thủ Thiêm, UBND TPHCM và các Sở, ngành can dự đã có những thiếu sót.

Đối với việc thi hành quy định trong quy hoạch, quản lý dùng đất đai, trong đó, về quy hoạch và công tác bồi thường, thu hồi đất, cung cấp, sắp xếp tái định cư đã được kết luận tại Lên tiếng số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Dường như, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện một vài thiếu sót, vi phạm, trong đó:

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Yếu tố lệ quản lý xây dựng KĐTM Thủ Thiêm chưa vừa đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự dành đầu tiên và trình phê chuẩn theo quy định theo quan điểm lãnh đạo của Thủ tướng, chỉ lập, trình, duyệt y công trình khi đã có nhà đầu tư tham gia mà không theo thứ tự dành đầu tiên, dẫn tới, việc đầu tư xây đắp các dự án thiếu đồng bộ, không dễ dàng điều hành, có nơi thả lỏng quản lý việc đầu cơ xây dựng, chậm triển khai đầu tư xây đắp...

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc UBND TPHCM đã sử dụng đơn giá bằng chi tiêu đầu tư bình quân là 26 triệu tiền việt/m2 không toàn vẹn, thiếu đúng đắn, không đúng pháp luật làm cho giá tối thiểu để tính tiền dùng đất thanh toán đối ứng cho các dự án BT, nhất là các dự án đầu tư cơ sở kỹ thuật dịch vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm đã được chỉ định nhà đầu tư, hoặc giao đất có thu tiền dùng đất không duyệt y chế độ đấu giá đất theo quy định.

Từ đó, các chủ đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn (chênh lệch địa tô) trong khoảng việc được đầu cơ cơ sở công nghệ chính theo cơ chế phù hợp đồng BT.

Tại dự án BT 4 tuyến trục đường chính, Thanh tra Chính phủ nêu, việc UBND TPHCM chấp nhận chủ trương chỉ định giao cho Công ty cổ hủ phần Đại Quang quẻ Minh là Chủ đầu tư Dự án BT khi chưa đòi hỏi Nhà đầu tư lập giấy tờ bắt buộc và bình chọn các tiêu chuẩn về kinh nghiệm (kiến tạo, xây dựng, vận hành, quản lý công trình), chưa bình chọn điều kiện tài chính của nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu, tài năng vận động vốn, năng lực quản lý buôn bán), không đăng trên Báo Đấu thầu 3 số liên tục… là chưa thực hiện đúng pháp luật về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND Thị trấn đã phê chuẩn y dự án, phê duyệt tổng mức đầu cơ là 12.182.175 triệu tiền việt cho công trình 4 tuyến trục đường chính trong KĐTM Thủ Thiêm khi chưa khiến cho rõ quan điểm của các sở, ngành nghề can hệ là không đúng luật pháp; qua thanh tra phát hiện vài khoản phê duyệt y không đúng pháp luật với tổng giá trị 1.519.731 triệu đồng.

Công ti cũ kĩ phần Đại Quang Minh đang hạch toán chi tiêu, trong đó, có 25.422 triệu tiền việt không chứng nhận để quyết toán trong chi tiêu cho Dự án.

Đối với khu tái định cư 38,4 ha thuộc KĐTM Thủ Thiêm, theo Thanh tra CP, tại thời gian thanh tra, các công trình thuộc Khu tái định cư 38,4 ha đã được Thanh tra Bộ Xây đắp và Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm tra và có kết luận.

Tất nhiên, thực hiện hiện quan niệm chỉ huy của Túc trực Chính phủ tại Báo cáo số 68/TB-VPCP ngày 16/4/2019, Thanh tra Chính phủ đã bắt buộc UBND Thành phố công bố và cung ứng giấy má bổ sung.

Bước đầu cho thấy, trong 4 công trình đầu cơ xây đắp khu tái định cư, có 3 công trình được các nhà đầu tư xây đắp xong xuôi, bàn giao và trả tiền với UBND Thị trấn để sắp xếp tái định cư.

Bây giờ, do chưa bố trí tái định cư nên UBND Thành phố tiếp tục cho đấu giá để chuyển sang nhà ở thương nghiệp; còn lại 1 dự án 1.330 căn hộ đã được chủ đầu tư đổi mới thiết kế trong khoảng nhà đất tái định cư sang nhà đất thương mại, chuyển nhượng cho người sử dụng1.122/1.228căn hộ.

song song, UBND Thị trấn đã thanh lý hợp đồng đầu tư xây dựng khu tái định cư khi chưa có ý kiến bằng lòng của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất là không đúng quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013.

Về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư đầu cơ, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, việc UBND Thành phố đã phê phê chuẩn và vấn đề chỉnh Dự án bồi thường phóng thích mặt bằng và tái định cư giá trị 38.679.446 triệu đồng không đúng thẩm quyền quy định tại Quyết nghị số 66/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Việc tạm thời ứng, điều hành, sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng với quy định tại Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 18/5/2004; không hoàn trả trợ thì ứng hàng năm theo Luật Ngân sách với tổng giá trị 26.315.905 triệu tiền việt, theo đó, ngoại trừ lợi nhuận trên khoản nhất thời ứng từ ngân sách vào chi tiêu đầu tư bình quân khoảng 10.503.765 triệu tiền việt (tạm thời tính tới thời gian 30/9/2018).

Dẫn tới, việc UBND Thành phố lấy chi tiêu đầu cơ bình quânlàm giá bán tối thiểu để tính tiền sử dụng đất các lô đất thương mại – phục vụ - nhà ở đã ủy quyền nhà đầu tư các công trình trong KĐTM Thủ Thiêm là thiếu cơ sở pháp lý, chưa đúng mực, có kĩ năng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, cần giao cho công ty tác dụng kiểm tra, làm cho rõ, giả dụ có vi phạm, thất thoát thì phải xử lý nghiêm theo đúng luật pháp của luật pháp.

Theo công bố của UBND TPHCM về bình chọn tổng quan cân đối vốn khi đầu tư KĐTM Thủ Thiêm và kết quả thanh tra: tổng chi phí phải trả là: 83.335.879 triệu đồng (gồm: 72.832.879 triệu tiền việt (chi tiêu đầu tư) + 10.503.000 triệu tiền việt (lãi tiền trợ thì ứng từ ngân sách); Tổng thu dự định tới thời gian hiện giờ là 74.601.480 triệu đồng (trong đó, bao gồm giá trị 55 lô đất còn lại tạm thời tính theo giá thẩm định tại thời gian năm 2016).

Thanh tra Chính phủ kết luận: việc đầu tư KĐTM Thủ Thiêm còn mất cân đối vốn khoảng 8.734.399 triệu tiền việt...

Trước các vi phạm được nêu ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND Thị trấn lãnh đạo kiểm điểm, xử lý nghĩa vụ đối với các công ty, tư nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Điều hành KĐTM Thủ Thiêm; các sở Liên lạc vận chuyên chở, Tài Chính, Tài nguyên và Không gian, Quy hoạch – Kiến Trúc, Xây đắp, Chiến lược và Đầu cơ, Viện Tìm hiểu Tạo ra Đô thị; các tổ chức Giải đáp, các chủ đầu tư dự án... đã có khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong kết quả và kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương để để ý, xử lý theo thẩm quyền đối với các công ty, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan tới khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra này.

Trong công đoạn xử lý về bổn phận và kinh tế sau thanh tra, ví như không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt thòi của cải nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang tổ chức điều tra để chú ý, giải quyết theo luật pháp của quy định.

Trong khi đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo UBND Thành  Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tài chính đã tạm bợ ứng trong khoảng ngân sách Nhà nước không đúng pháp luật đã đầu cơ cho KĐTM Thủ Thiêm đến thời gian 30/9/2018 là 26.315.905 triệu đồng.

Cùng với đó, sớm có biện pháp vận động các vốn đầu tư hợp pháp để trả nợ các khoản vay nhà băng đã đầu cơ cho KĐTM Thủ Thiêm là 4.286.225 triệu đồng.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu các cách thức khai thác quỹ đất còn lại trong KĐTM Thủ Thiêm, tính lại tiền dùng đất của các dự án đã ủy quyền chủ đầu tư; bảo đảm không thất thoát của cải nhà nước và khắc phục tình trạng mất bằng vận khi đầu cơ xây dựng KĐTM Thủ Thiêm như Kết luận....

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét