Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến nghị dùng 1 bạn dạng vẽ cho 2 thủ tục cấp phép xây đắp và cấp giấy đạt yêu cầu nhà đất

Nhằm giúp cho các nhà đầu tư tham gia tạo ra dự án nhà đất trên khu vực TP, Bộ cần sớm có quan điểm về việc thực hiện hồ sơ quyết định ưng ý đầu cơ dự án nhà ở; báo cáo Chính phủ bắt buộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vấn đề chỉnh, đồng bộ một vài nội dung của các Luật Đất đai, Luật Quy hoạch thành phố, Luật Đầu cơ, Luật Nhà ở đảm bảo không bị vướng bận bịu như bây giờ.

Để phát hành nhà ở xã hội, Bộ cũng cần sớm chỉ dẫn về thứ tự chọn chủ đầu tư xây đắp nhà ở xã hội đối với các khu đất do nhà nước điều hành dùng; tham mưu Chính phủ việc bố trí vốn đầu tư sản xuất cho Ngân hàng Chính sách phố hội để thực hiện cho vay giảm giá hỗ trợ nhà ở thị trấn hội đối với các nhà đầu tư công trình xây đắp nhà ở xã hội, kể cả cho cư dân mượn để kiến lập nhà ở; đồng thời khai triển việc cấp bù không ngang nhau lãi suất cho các tố chức nguồn hỗ trợ để thi hành chính sách cho vay nhà đất phường hội.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét