Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Tăng trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2019 đối với cán bộ phố đã nghỉ việc

Trong khoảng ngày 01/7/2019, chấp hành yếu tố chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ phường già yếu đã nghỉ việc theo qui định tại Nhân tố 2 Nghị định 44/2019/NĐ -CP, ngày càng tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được lợi tại thời gian tháng 6/2019, chi tiết như sau:

- Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng trong khoảng ngày 01/7/2019:

 Trong đó mức trợ cấp được lợi tại thời gian 04 tuần 6/2019 là mức trợ cấp pháp luật tại khoản 2 Nhân tố 2 Thông tư 08/2018/TT-BNV.  

Mức trợ cấp hàng bốn tuần được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã mất việc (đã khiến tròn số theo công thức tính ở trên) như sau:

Mức trợ cấp hàng 04 tuần thừa hưởng trong khoảng ngày 1/7/2019 = Mức trợ cấp thừa hưởng tại thời gian tháng 6/2019 x 1,0719

Đối với cán bộ nguyên là Bí thơ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # xã: 1.974.000 đồng/04 tuần x 1,0719 = 2.116.000 đồng/bốn tuần.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thơ, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Phường đội trưởng, Trưởng công an phường: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/bốn tuần.

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/04 tuần x 1,0719 = 1.896.000 đồng/bốn tuần.

Thông tư 09/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực trong khoảng 01/8/2019 và thay thế Thông tư 08/2018/TT-BNV.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế


Có thể bạn quan tâm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét