Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Rà soát việc bổ nhậm bà Kim Anh, thanh tra Bộ Xây dựng kiếm được hối hận lộ

Ban lãnh đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng đòi hỏi Bộ Xây đắp kiểm tra, rà soát việc bổ dụng Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh.

Cổng tin tức điện tử Chính phủ hôm nay đưa tin, BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng đã có công văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TƯ; các tỉnh giấc ủy, thành ủy trực thuộc TƯ về việc kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi bị động, tham nhũng trong các công ty, tổ chức có tính năng phòng, chống tham nhũng.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt đa dạng kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, góp phần quan trọng kiểm soát bình ổn chính trị, sản xuất kinh tế - phường hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người địa phương và doanh nghiệp trong giải quyết công tác vẫn còn diễn ra ở phổ biến cấp, phổ thông ngành nghề, mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của Bộ Xây đắp có hành vi “vòi tiền” trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh giấc Vĩnh Phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để chỉnh đốn, ngăn chặn có hiệu quả thật trạng này, Túc trực BCĐ yêu cầu các đơn vị quản lý ủy, công ty đảng tập trung chỉ đạo, chỉ đạo 4 nội dung.

Thứ nhất, rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có phổ quát dư luận về bị động, tham nhũng trong các cơ quan, công ty có chức năng phòng, chống tham nhũng, bảo đảm những người trực tiếp làm cho việc trong các tập đoàn này phải thực sự liêm chính, trong sạch. song song tăng mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, tổ chức có chức năng phòng, chống tham nhũng, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tổng bí thơ, Chủ toạ nước, Trưởng BCĐ TƯ về Phòng, chống tham nhũng là phải “chống tham nhũng chính ngay trong các công ty chống tham nhũng”.

Thứ nhị, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước lãnh đạo rà soát, bổ sung, hoàn thành các quy trình, quy nhạo báng hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm toán bảo đảm công khai, sáng tỏ, nghiêm ngặt, không làm tiếc lộ để thực hiện các hành vi bị động, tham nhũng trong giai đoạn thanh tra, kiểm toán.

Thứ ba, Đảng ủy Công an TƯ lãnh đạo nhanh chóng xác minh, dò hỏi khiến cho rõ vụ việc vòi tiền của một vài cán bộ thanh tra Bộ Xây đắp trong thời kỳ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo pháp luật của pháp luật.

Thứ tư, Ban cán sự đảng Bộ Xây đắp lãnh đạo rà soát, rà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các công ty, cá nhân có can dự giả dụ có sai phạm; lên tiếng kết quả về BCĐ (qua Ban Nội chính TƯ - Công ty túc trực của BCĐ) trước ngày 30/6.

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Nguyên nhân cán bộ thị xã Vĩnh Tường hối hận lộ thanh tra Bộ Xây dựng

 Cán bộ kế toán xã Tân Tiến và thành phố Thổ Tang đưa tiền ân hận lộ cho thanh tra Bộ Xây đắp nhằm che đậy các sai phạm xảy ra ở địa phương.

Lưu Hương


Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét