Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Quốc hội quyết: Dự án trọng điểm giang sơn có giá vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên

Với 367 trên 429 đại biểu Quốc hội tham gia bấm nút đồng ý, tương đương 75,83%, Quốc hội đã ưng chuẩn việc giữ nguyên mục tiêu phân loại công trình trung tâm quốc gia và các dự án lực lượng A, B và C theo duy định hiện nay. Như vậy, những công trình được xếp loại là trọng điểm đất nước sẽ có giá vốn tối thiểu từ 10.000 tỷ đồng.

Với tỷ trọng đại biểu ủng hộ quá bán, Quốc hội không tiếp diễn lấy quan điểm phương án 2, trong đó nâng mục tiêu dự án trọng điểm non sông trong khoảng 10.00 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng cũng như nâng gấp đôi giá vốn tối thiểu với các dự án lực lượng A, B và C như pháp luật của Luật Đầu tư công hiện hành.

Quốc hội quyết: Dự án trọng điểm quốc gia có giá vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên - Ảnh 1.

Quốc hội cho quan điểm về cách thức giữ nguyên chỉ tiêu phân loại công trình trọng tâm nước nhà với giá vốn 10.000 tỷ đồng như luật hiện hành.

Ngoài việc xin ý liến láu của đại biểu Quốc hội về các công trình đầu tư công, Quốc hội cũng cho quan điểm về thẩm quyền lưu ý duy định danh mục đầu cơ công trung hạn. Tuy nhiên, cả nhì cách thức được xin quan điểm đều không có cách thức nào thu được sự ủng hộ quá bán của các đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, cách thức 1: Quốc hội quyết định danh mục các công trình chi đầu cơ từ ngân sách trung ương. Trong trường phù hợp quan trọng, Quốc hội có thể giao cho cho Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn và lên tiếng Quốc hội tại kỳ họ 1. Phương thức này thu được 234/424 đại biểu nhập cuộc ủng hộ, đạt 48,35%.

Với cách thức 2: Quốc hội chỉ quyết dự án trọng tâm Nước nhà, Chính phủ quyết định danh mục dự án chi đầu tư trong khoảng ngân sách trung ương như đang được luật pháp trong luật hiện hành. Cách thức này chiếm được 206/423 số đại biểu quốc hội tham gia bằng lòng, tương đương 42,56%.

Trong trường thích hợp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, người điều hành phiên lấy quan niệm đại biểu, cho biết sẽ thu nạp, giải trình cho phù hợp hơn.

Quốc hội quyết: Dự án trọng điểm quốc gia có giá vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên - Ảnh 2.

Quốc hội cho quan điểm về thời gian trình và ưng chuẩn ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn.

Về thời gian trình và chuẩn y ý tưởnrg đầu tư công trung hạn, Quốc hội hợp nhất Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tham gia năm cuối nhiệm kỳ. Quốc hội khóa mới sẽ quyết định kế hoạch đầu cơ công trung hạn trong quá trình mới. Phương án này được 318/429 đại biểu Quốc hội bấm nút phê duyệt, tương đương 65,7%.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét