Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Nội dung giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020 được duyệt y hầu hết tuyệt đối

Theo kết quả biểu quyết sáng 10/6, trong số 447 đại biểu quốc hội tham gia bỏ thăm về nội dung giám sát tối cao của Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 và thứ 10, có 446 đại biểu đồng ý và một đại biểu không biểu quyết. Không có đại biểu nào không đống ý với nội dung được đưa ra xin ý kiến.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 nêu rõ, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội bắt đầu giám sát tối cao với các công bố của Chính phủ về bình chọn bổ sung kết quả thi hành kế hoạch sản xuất kinh tế - phố hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình chấp hành chiến lược tạo ra kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những bốn tuần đầu năm 2020; công bố về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và các công bố khác của các công ty hữu quan theo pháp luật của pháp luật.

Nội dung giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020 được thông qua gần như tuyệt đối - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về Nội dung Giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020.

Dường như tiến hành chất vấn và giải đáp chất vấn của đại biểu, Quốc hội cũng xem xét báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chế độ, pháp luật về phòng, chống xâm hại con nít". Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét lên tiếng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ để ý các thông báo của Chính phủ về đa dạng vấn đề trong đó có nhìn lại kết quả trong thời kỳ 2016-2020 và ý tưởnrg thực hiện trong năm 2021…. Quốc hội cũng xem xét các công bố và tiến hành chất vấn về việc chấp hành nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

Cùng với đó, Quốc hội cũng chú ý lên tiếng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấp hành kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Lúc trước, trong phiên khiến việc ngày 3/6, Quốc hội đã nhấn nút chọn lựa cách thức được giám sát tối cao trong kỳ họp thứ 9. Với 426 đại biểu tham gia cho quan niệm, 383 đại biểu, tương đương 79,13% đã đồng ý thi hành giám sát Chuyên đề 1: Việc chấp hành chế độ, qui định về phòng, chống xâm hại con trẻ (dự kiến giao Ủy ban Tư pháp chủ trì về nội dung). Đây cũng là nội dung được phổ biến đại biểu Quốc hội thanh minh sự ân cần trong phiên đàm đạo.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét